25. februára 2024

Zhotovovateľ ekostavieb

ArTUR realizuje v období 01.01.2023 – 30.4.2024 projektový zámer: Zhotovovateľ ekostavieb  s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu. Stručný popis projektu: Projektom sa […]
25. novembra 2021

Žiť zodpovedne so zmenou klímy

  Projekt „Žiť zodpovedne so zmenou klímy“ získal grant z Nórska v sume 194 650 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 34 350  € zo štátneho rozpočtu […]
1. októbra 2021

Letná učebňa prírodného staviteľstva

V rámci programu Naše mesto sme získali zamestnanecký grant 300 eur od firmy Slovenské elektrárne na dokončovanie učebne a na 1workshop a 2 kurzy. Letná učebňa […]
20. mája 2020

ACT ECO – learn eco building for all

Erasmus plus Projekt ACT ECO – learn ecobuilding for all Zmluva/Contract: 2019-1-SK01-KA204-060788_zmluva Schválený rozpočet/Approved budget: budget rozpocet Trvanie projektu je 25 mesiacov. Projekt začína 01. 10. 2019 a […]
14. februára 2020

JUMP!

Erasmus+ Project JUMP ! n°2017-1-FR01-KA202-037414  (od 01/09/2017 do 31/08/2020) webstránka projektu: www.trainingforchange.eu Technológia bez vízie je bezcenná, Vízia bez technológie je neúčinná JUMP! … … je projekt […]
10. januára 2020

Living healthy for everybody

Erasmus PLUS KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (obdobie trvania 12.2016 – 12.2018) Združenie ArTUR vzdeláva od r. 2008 a od r. 2012 prevádzkuje vlastné vzdelávacie centrum so […]
14. júla 2019

BuildStrawPro

BuildStrawPro je skratka ERASMUS projektu: Building Careers on Straw – Recognition of the Professional Qualification“ (Budovanie kariéry na slame – Uznanie kvalifikácie.) Trvanie projektu: (1.9.2015 – […]
14. júla 2019

Zelená obnova – Repasovanie pôvodných okien a vnútorné zateplenie

Projekt  Zelená obnova, hlavne Repasovanie okien a vnútorná izolácia, ako aj workshopy s tým spojené podporuje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Jedná sa o vzorovú […]
14. júla 2019

STEP (2013 – 2015)

STEP znamená – Strawbalebuilding Training for European Professionals. STEP je náš nový projekt s niekoľkými partnerskými organizáciami EU v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých v schéme Leonardo […]
14. júla 2019

Zelená obnova, stavanie a bývanie

O projekte Osvetový, vzdelávací a normotvorný projekt s trvaním: apríl 2013 – február 2015 „Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej […]
14. júla 2019

Nebúrať, ale obnoviť – projekt osvety

Informácie o projekte Osvetový a vzdelávací projekt s trvaním: apríl 2013 – január 2014 Partneri osvetového projektu “Nebúrajte ale obnovte” sú ArTUR, neinvestičný fond EkoFond a […]
14. júla 2019

PIRATE – ECVET Earthbuilding Europe (2012-2015)

PIRATE – Provide Instructions and Resources for Assessment and Training in Earthbuilding Tvorba inovácie:  PIRATE – Poskytneme inštrukcie a zdroje pre hodnotenie a školenie v hlinenom […]
14. júla 2019

EU partnerstvo: European Learning Partnership for Professional Training in Straw Bale Building (2011-2013)

Partneri: FASBA (Nemecko), Reset (UK), Les Compaillons (Francúzsko), ASBN (Rakúsko), Partnerstvo pre harmonický život (Slovensko), ArTUR (Slovensko) – tichý partner, Strobouw (Holandsko), Red de Construcción en Paja,  RCP […]
14. júla 2019

Ecological building with natural materials

2010 – Projekt Grundtvig – pracovné dielne. Ecological building with natural materials, zorganizoval 2x 4-týž. medzin. kurz s účasťou zo 14 krajín. Výsledkom je experimentálna kupola z nosnej […]
14. júla 2019

Partnerský projekt s Ekofondom – Obnova starých domov pre súčasný štandard (2012)

Podporený partnerský projekt EkoFondu v roku 2012 Partneri projektu: neinvestičný fond EkoFond a jeho zriaďovateľ SPP. Projekt je cielenou osvetou pre obnovu starých domov správnym spôsobom, […]
14. júla 2019

Partnerstvo LearnWithClay – Spoznaj hlinu (2010-2012)

Program: Leonardo da Vinci Partnerstvá Projekt č: 2010-1-DE2-LEO04-04702 Trvanie projektu: 01.08.2010 – 31.07.2012 Webstránka projektu: www.earthbuilding.eu Hlavný cieľ: Prehĺbiť a rozšíriť existujúce partnerstvo LearnWithClay (Spoznaj hlinu). Opis […]
14. júla 2019

Slamená kupola – workshop with Gernot Minke (2010)

2010 – Projekt Grundtvig – pracovné dielne. (6/9. – 10/9. 2010) Ecological building with natural materials, zorganizoval 2x 4-týž. medzin. kurz s účasťou zo 14 krajín. Výsledkom […]
14. júla 2019

HLINARCH (2008-2010)

Kvalifikácia pre prácu s prírodnými a udržateľnými stavebnými materiálmi.  Professional Qualification for Working with Natural and Sustainable Building Materials Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Rastúce […]
14. júla 2019

Srdce z hliny (2009)

Ľudová architektúra v Euroregióne Váh – Dunaj – Ipeľ Hlavným cieľom projektu bolo zmapovať v regióne zachované hlinené domy ľudovej architektúry, aby sme prostredníctvom obrazu a slova upozornili na […]
14. júla 2019

Tréning stavania so slamenými balmi – prípravná návšteva (2007)

Prvé stretnutie našej pracovnej skupiny sa konalo v decembri 2007 v Taliansku. Naším cieľom je vytvoriť kurz v stavaní zo slamených balov, ktorý by mal vysokú […]
20. januára 2013

1. ročník súťaže: Nebúrať ale obnoviť 2013

1. ročník súťaže: Nebúrať ale obnoviť Súťaž 2013 Prihlásením sa do súťaže nám pomôžete šíriť myšlienku, že tradičné domy sú hodnotné a netreba ich búrať. Úloha […]