Projekty

25. februára 2024

Zhotovovateľ ekostavieb

ArTUR realizuje v období 01.01.2023 – 30.4.2024 projektový zámer: Zhotovovateľ ekostavieb  s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu. Stručný popis projektu: Projektom sa […]
25. novembra 2021

Žiť zodpovedne so zmenou klímy

  Projekt „Žiť zodpovedne so zmenou klímy“ získal grant z Nórska v sume 194 650 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 34 350  € zo štátneho rozpočtu […]
1. októbra 2021

Letná učebňa prírodného staviteľstva

V rámci programu Naše mesto sme získali zamestnanecký grant 300 eur od firmy Slovenské elektrárne na dokončovanie učebne a na 1workshop a 2 kurzy. Letná učebňa […]
20. mája 2020

ACT ECO – learn eco building for all

Erasmus plus Projekt ACT ECO – learn ecobuilding for all Zmluva/Contract: 2019-1-SK01-KA204-060788_zmluva Schválený rozpočet/Approved budget: budget rozpocet Trvanie projektu je 25 mesiacov. Projekt začína 01. 10. 2019 a […]
14. februára 2020

JUMP!

Erasmus+ Project JUMP ! n°2017-1-FR01-KA202-037414  (od 01/09/2017 do 31/08/2020) webstránka projektu: www.trainingforchange.eu Technológia bez vízie je bezcenná, Vízia bez technológie je neúčinná JUMP! … … je projekt […]
10. januára 2020

Living healthy for everybody

Erasmus PLUS KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (obdobie trvania 12.2016 – 12.2018) Združenie ArTUR vzdeláva od r. 2008 a od r. 2012 prevádzkuje vlastné vzdelávacie centrum so […]
14. júla 2019

BuildStrawPro

BuildStrawPro je skratka ERASMUS projektu: Building Careers on Straw – Recognition of the Professional Qualification“ (Budovanie kariéry na slame – Uznanie kvalifikácie.) Trvanie projektu: (1.9.2015 – […]
14. júla 2019

Zelená obnova – Repasovanie pôvodných okien a vnútorné zateplenie

Projekt  Zelená obnova, hlavne Repasovanie okien a vnútorná izolácia, ako aj workshopy s tým spojené podporuje Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Jedná sa o vzorovú […]
14. júla 2019

STEP (2013 – 2015)

STEP znamená – Strawbalebuilding Training for European Professionals. STEP je náš nový projekt s niekoľkými partnerskými organizáciami EU v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých v schéme Leonardo […]