Ak nám prejavíte dôveru, nesklameme. Vaše 2% použijeme:

  • Na dokončenie EKOCENTRa v Hrubom Šúri, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti, aj vám!
  • Na vývoj ďalšieho potrebného vzdelávania

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: ArTUR

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hrubý Šúr 237, 903 01

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30787190

TLAČIVÁ A NÁVODY NA VYPLNENIE 2% V DAŇOVOM PRIZNANÍ

tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Je tam aj viac info o tom, kto môže poukázať 3% z daní, keď vykonával dobrovoľnícku činnosť za minulý rok.