Písomný kontakt: ozartur@gmail.com
Telefónny kontakt: Zuzana Kierulfová, predseda 0905 514 725
Adresa: Ekocentrum ArTUR,  Hrubý Šúr 237, 903 01 Senec   ( MAPA)
IČO: 30787190
DIČ: 2021 641732
Bankové spojenie pre dary a členské: TATRA BANKA, Meno účtu: ArTUR, Číslo účtu: 2921899347, IBAN: SK8911000000002921899347, BIC: TATRSKBX
Bežný účet: TATRA BANKA, Meno účtu: ArTUR, Číslo účtu: 2926884697, IBAN: SK1711000000002926884697, BIC: TATRSKBX
Dátum a číslo registrácie: 5.4.2001, VVS/1-900/90-18286
Štatutárni zástupcovia:
 • predseda: Ing. arch. Zuzana KIERULFOVÁ, email: zkierulfova@gmail.com
 • 1. podpredseda: Ing Julius Šréter, email: juliussreter@gmail.com
 • 2.podpredseda: Ing.arch. Marián Ontkóc, email: m.ontkoc@gmail.com
Členovia predsedníctva:
 • predseda- Ing.arch. Zuzana KIERULFOVÁ
 • 1.podpredseda - Ing Julius ŠRÉTER
 • 2.podpredseda - Ing.arch. Marián ONTKÓC
 • 3.podpredseda - Mgr.art. Roman MIŠKOV
 • 4.podpredseda - Ing Natália ĽUPTÁKOVÁ
 • 5. podpredseda - Ing. arch. Barbora HOLLÁ
Dozorná rada:
 • Miloslav MISTRÍK
 • Milada REČLOVÁ
 • Vladimír  GAJDOŠ