parallax background
O združení ArTUR

Sme architekti, remeselníci, výrobcovia a predajcovia, ktorí pracujú v oblasti prírodného staviteľstva. Združujeme sa od roku 2001 v neziskovej organizácii ArTUR, aby sme spolupracovali a spoločne robili osvetu a vzdelávali v oblasti udržateľného stavebníctva. Klimatické zmeny nám nie sú ľahostajné. Sme celoslovenské združenie, otvorené novým členom.


Viac o nás