Projekty

14. júla 2019

Nebúrať, ale obnoviť – projekt osvety

Informácie o projekte Osvetový a vzdelávací projekt s trvaním: apríl 2013 – január 2014 Partneri osvetového projektu “Nebúrajte ale obnovte” sú ArTUR, neinvestičný fond EkoFond a […]
14. júla 2019

PIRATE – ECVET Earthbuilding Europe (2012-2015)

PIRATE – Provide Instructions and Resources for Assessment and Training in Earthbuilding Tvorba inovácie:  PIRATE – Poskytneme inštrukcie a zdroje pre hodnotenie a školenie v hlinenom […]
14. júla 2019

EU partnerstvo: European Learning Partnership for Professional Training in Straw Bale Building (2011-2013)

Partneri: FASBA (Nemecko), Reset (UK), Les Compaillons (Francúzsko), ASBN (Rakúsko), Partnerstvo pre harmonický život (Slovensko), ArTUR (Slovensko) – tichý partner, Strobouw (Holandsko), Red de Construcción en Paja,  RCP […]
14. júla 2019

Ecological building with natural materials

2010 – Projekt Grundtvig – pracovné dielne. Ecological building with natural materials, zorganizoval 2x 4-týž. medzin. kurz s účasťou zo 14 krajín. Výsledkom je experimentálna kupola z nosnej […]
14. júla 2019

Partnerský projekt s Ekofondom – Obnova starých domov pre súčasný štandard (2012)

Podporený partnerský projekt EkoFondu v roku 2012 Partneri projektu: neinvestičný fond EkoFond a jeho zriaďovateľ SPP. Projekt je cielenou osvetou pre obnovu starých domov správnym spôsobom, […]
14. júla 2019

Partnerstvo LearnWithClay – Spoznaj hlinu (2010-2012)

Program: Leonardo da Vinci Partnerstvá Projekt č: 2010-1-DE2-LEO04-04702 Trvanie projektu: 01.08.2010 – 31.07.2012 Webstránka projektu: www.earthbuilding.eu Hlavný cieľ: Prehĺbiť a rozšíriť existujúce partnerstvo LearnWithClay (Spoznaj hlinu). Opis […]
14. júla 2019

Slamená kupola – workshop with Gernot Minke (2010)

2010 – Projekt Grundtvig – pracovné dielne. (6/9. – 10/9. 2010) Ecological building with natural materials, zorganizoval 2x 4-týž. medzin. kurz s účasťou zo 14 krajín. Výsledkom […]
14. júla 2019

HLINARCH (2008-2010)

Kvalifikácia pre prácu s prírodnými a udržateľnými stavebnými materiálmi.  Professional Qualification for Working with Natural and Sustainable Building Materials Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Rastúce […]
14. júla 2019

Srdce z hliny (2009)

Ľudová architektúra v Euroregióne Váh – Dunaj – Ipeľ Hlavným cieľom projektu bolo zmapovať v regióne zachované hlinené domy ľudovej architektúry, aby sme prostredníctvom obrazu a slova upozornili na […]