Partnerský projekt s Ekofondom – Obnova starých domov pre súčasný štandard (2012)