Zelená obnova – Repasovanie pôvodných okien a vnútorné zateplenie