Zúčastnili sme sa prvého Stretnutia európskych hlinárov vo francúzsku.

X