Ekologické staviteľstvo – výzva pre prítomnosť (tlačová správa č.2)