Zdravé domy – medzinárodná konferencia aj pod záštitou ArTUR-u