Tento rok máme dva stánky na Conecu – pribudla sekcia PAMIATKY