Činnosť

8. marca 2020

Kurz: Zhotovovateľ slamených konštrukcií

Kurz pre ďalšie vzdelávanie dospelých, akreditovaný MŠSR v r. 2017 Názvy modulov a ich rozsah: Slamený bal ako stavebný materiál, koncept slameného domu Výplňová metóda a […]
8. marca 2020

Kurz: Hlinený staviteľ

Kurz je modulový a je súčasťou európskych kurzov ECVET Earth Building s ECVET certifikátom. Kurz je uznaný aj UNESCO-m. ArTUR ponúka tieto celky aj so skúškou […]
8. marca 2020

Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok

Kurz pre ďalšie vzdelávanie dospelých, akreditovaný MŠSR v r. 2017 Názvy modulov a ich rozsah: Príprava hlinenej malty na omietku – 26 hodín Nanášanie hlinenej omietky […]
14. júla 2019

Súťaž: Nebúrať, ale obnoviť

Súťaž Nebúrať ale obnoviť 2020 Súťaž Nebúrať ale obnoviť 2020 – Vyhlasovateľom je občianske združenie ArTUR. Majitelia tradičných vidieckych domov na Slovensku, postavených do roku 1950, […]
X