koreňová čistička

22. júna 2014

Koreňová čistiareň (brigáda Naše mesto 2014)

V tomto roku prišli zase pomôcť našej obci a našej neziskovke zamestnanci Slovenských elektrární. Spoločne sme dobudovali koreňovú čističku a odparovacie jazierko, spravili sme chodníček a […]