Extenzívna vegetačná strecha

Ak ste doteraz nenašli tie pádne dôvody, prečo si na dome spraviť vegetačnú strechu, teraz ich všetci začíname priam pociťovať na zmene klímy. Vegetačná strecha je súčasťou udržateľných riešení v stavebníctve.
Extenzívne vegetačné strechy sa hodia najmä pre novostavby a prístavby. Treba najprv zhodnotiť, či taká strecha zapadá do okolia, lebo tieto strechy majú obyčajne oveľa menší sklon (minimálne 2%) ako majú tradičné sedlové strechy na slovenskom vidieku. Preto by mohla byť vegetačná strecha na starej vidieckej ulici so škridlovými sedlovými strechami rušivá.

Ak sa ale z estetického hľadiska dá takáto vegetačná krytina uplatniť, má potom nespočetne veľa výhod pre majiteľov aj pre životné prostredie:

Nenáročnosť a živá krása

 • Pre extenzívnu vegetačnú strechu sa využívajú sukulenty, nízke nenáročné rastliny, ktoré netreba polievať a ani kosiť – stačí im ranná rosa. Zvládnu sa vysporiadať s extrémnymi podmienkami – dlhotrvajúcim suchom, vetrom a priamym slnečným žiarením. Existuje množstvo druhov sukulentov v širokej palete farieb a robia strechu peknou a živou. Sedum (rozchodníky) majú pekné hrubé listy s rôznymi odtieňami, Sempervivum spp, ktoré sú vždy zelené. Sú aj sukulenty napr. Delosperma spp.s kvetami podobnými sedmokráskám, kvitnú po celé vegetačné obdobie. Vegetačný substrát a zeleň sa dá pre pestrosť ešte doplniť posypom z kôry, zeminy a drobného štrku.
 • Sukulenty rastú v malej hrúbke substrátu (4-6cm), takže záťaž nie je veľká (cca. Od 90 – 150 kg/m2) a nevyžaduje si žiadnu špeciálnu predimenzovanú strešnú konštrukciu. (ale samozrejme krov treba dimenzovať podľa návrhu krytiny).
 • V tenkom substráte sa neuchytia vyššie rastliny, takže údržba rastlín nie je potrebná.

Zlepšujú klímu, pomáhajú pri návalových dažďoch a zadržiavajú vlahu

 • Zeleň zabezpečuje v lete lepšiu mikroklímu v okolí domu, neprehrieva okolie tak, ako iná krytina. Chráni aj konštrukciu strechy pred nadmerným prehrievaním sa.
 • Počas dažďov spomalí, oddiali odtok vody do kanalizácie alebo do podzemných vôd. Naopak, zadrží časť vody na povrchu a tým tiež priaznivo vplýva na mikroklímu. Vegetačná strecha môže počas dažďov zadržať 30 až 90% zrážkovej vody podľa typu vegetačnej strechy. Výhodou môžu byť aj znížené poplatky za odvádzanie zrážkovej vody do kanalizácie.
 • Asi nikomu netreba vysvetľovať, že sa vegetačnou strechou aspoň trochu nahradí zelená plocha, ktorú sme postavením domu zabrali. Aj táto nízka zeleň pomáha premene oxidu uhličitého na kyslík, viaže prach a filtruje škodliviny vo vzduchu a môže poskytnúť domov hmyzu a rôznym nízkym rastlinkám, čo je v dnešnej dobe pozitívne.

Jednoduchá realizácia

 • Extenzívne strechy sa dajú realizovať aj svojpomocne, s relatívne nízkymi finančnými nákladmi.
 • Nemusíte sa obávať, že by rastliny korienkami poškodili fóliu. Používajú sa špeciálne fólie na to určené a je dokázané, že majú dokonca dlhšiu životnosť ako niektoré iné bežné krytiny. Často sa využíva napr. EPDM fólia, ktorá je z ekologického hľadiska lepšia ako PVC. Vedia vám ju dodať aj pripravenú na mieru v jednom kuse na celú strechu. Má dlhú trvácnosť a odoláva okrem korienkov aj UV žiareniu a po rozobratí je recyklovateľná.

Iné výhody

 • Málokto asi vie, že vegetačná strecha môže zabezpečiť aj protipožiarnu ochranu budovy (vegetačné strechy sú zaradené do kategórie nehorľavé). Ak je hrúbka zaťažujúcej vrstvy (vegetačná, štrk) minimálne 30mm a obsah organických látok maximálne 20%, strecha má dostatočnú požiarnu odolnosť. Ako protipožiarna zóna slúži štrkový násyp, prípadne násyp s dlažbou, ktorý má lemovať obvod vegetačnej strechy.

Aké vrstvy má extenzívna vegetačná strecha?

 • Hydroizolácia musí odolávať prerastaniu koreňov, a musí mať oficiálny atest podľa FLL (skúšobnej metódy na zistenie odolnosti proti prerastaniu koreňov) Fólia sa uloží na celú plochu, prilepí sa po obvode a zaťaží, alebo sa aj lepí celoplošne, aby ju nepodfúkol vietor, po obvode sa vyvedie 50 až 100 mm nad rovinu.
 • Pri extenzívnej streche môže byť filtračná, drenážna a hydroakumulačná vrstva, ktorá okrem prepúšťania prebytočného množstva vody zachytáva aj časť zrážkovej vody a zabraňuje vyplavovaniu substrátu, jednoducho nahradená jednou vrstvou hrubej geotextílie (s minimálnou plošnou hmotnosťou 300g/m2), Tá potom aj chráni fóliu pred ostrejšími časťami substrátu. Pre vylepšenie sa dajú namiesto geotextílie použiť retenčné rohože (2cm) z recyklovaného textilu, ktorého výroba je aj na Slovensku (na Záhorí). Retenčné rohože vedia nahradiť aj časť hrúbky substrátu.
 • Dôležitým detailom pri vegetačnej streche je návrh vpustu. Pri extenzívnej zeleni sa vyžaduje štrkový obsyp vpustu s frakciou 32 až 64 mm.

 

Intenzívna vegetačná strecha je úplne inou kapitolou. Je to skôr ako záhradka, o ktorú sa treba starať, polievať. Vyžaduje hrubšiu vrstvu substrátu a preto aj statika domu a strechy musí byť podľa toho navrhnutá. Hmotnosť vegetačného substrátu sa pohybuje od 150 do 300kg/m2.