Výhody slamy

Prečo sa používajú slam. baly v stavebníctve?

sú vhodné svojim

 • tvarom (ako stavebné bloky, stredné baly majú rozmer cca 40x50x80 – dĺžka je nastaviteľná…),
 • veľkosťou (jeden človek dokáže s balom manipulovať)
 • izolačnými (ak sú dobre zlisované tak aj nosnými) vlastnosťami
 • sú dostupné lokálne (momentálne je slama poľnohospodárskym odpadom, často sa baly ani nerobia, iba sa slama rozseká pri žatve a zaorie)

Prečo je slamené stavanie vhodné z ekologického hľadiska?

 • šetrí až 80% energie na vykurovanie oproti bežným domom (ak sa použije iba slamený bal, tak dom je veľmi dobrý nízkoenergetický (limit pre nízkoenergetický je 50kWh/m2/rok) Ak sa k slame pridá zvonku ešte drevovláknitá doska, dom môže byť až pasívny (tj. potreba tepla na vykurovanie je maximálne 15kWh/m2/rok)
 • na výrobu sa spotrebuje málo energie (rádovo 50 až 100x menej ako pri iných priemyselných stavebných materiáloch), slama pri raste ukladá CO2 (pričom pri výrobe nerastlinných materiálov sa CO2 vytvára)
 • trvácny (overené je min. 100 rokov, dochovali sa domy vo Francúzsku a v USA v Nebraske)
 • lokálny (krátke vzdialenosti, podpora lokálnej práce a výroby)
 • nezávadný, prírodný, prirodzený
 • spoločenské hľadisko – priateľský materiál=priateľské vzťahy na stavenisku, svojpomoc
 • recyklácia (skompostuje sa priamo na záhrade, alebo sa využije na mulčovanie)

3 bežné otázky:

 1. Hlodavce ? hlodavce idú aj do polystyrénu aj minerálnej vlny, ale na to sa nikto nepýta. Slama musí byť dobre vymlátená, aby neobsahovala zrná. Inak pri dobrom hustom zlisovaní, hlodavce cez bal len tak neprejdú, cesta sa im zatvára a to nemajú radi, musia sa prehrýzť tak ako inými materiálmi.
 2. Lacnejšia? Nie je lacnejšia ale pridanou hodnotou je dobre zateplený dom a zdravé prostredie. Stavba nie je lacnejšia zo slamených balov, lebo je pracnejšia a to čo balmi v stavbe nahradíme (t.j. izolácia stien, prípadne konštrukciu nie je na dome tá najdrahšia položka a aj baly, ich výroba, doprava a skladovanie niečo stoja, takže zadarmo to nie je.) Lacnejšie to môže vyjsť ak si to staviate svojpomocne a na prácu s balmi a na omietanie zavoláte priateľov a rodinu. Stavba z balov je aj zábava a tak stavanie sa stane happeningom.
 3. Nezhorí ? Zlisovaná slama v konštrukcii nehorí iba tlie. Po omietnutí hlinenou omietkou nemá slama dostatočný prístup vzduchu na horenie. Minulý rok pri požiarnych skúškach v Českej republike vydržala nosná konštrukcia až 145 min. kým sa pod zaťažením zdeformovala. (Nemci udávajú 90 min.)

História

Farmári v Nebraske v USA začali po vyvinutí balíkovačov okolo r. 1900. využívať baly na stavanie najprv len provizórnych príbytkov od r. 1908. Vo Francúzsku sa našiel dom postavený z drevenej konštrukcie a vyplnený slamenými balmi, postavený v roku 1921.
Renesancia stavania zo slamených balov:
1970  (aj kvôli ropnej kríze) sa začali znovu stavať v juhozápadnej časti USA stavby zo slamených balov.
Na Slovensku bol 1. dom postavený pred cca pred 11 rokmi na Zaježovej pri Zvolene (odvtedy ich je na Slovensku niekoľko desiatok)
Už sa na Slovensku stavajú aj slamené domy na kľúč z prefabrikovaných slamených stien (zatiaľ však dovážaných z Litvy)

Medzitým je v rámci Európy najviac slamených domov postavených vo Francúzsku. Odhaduje sa niečo medzi 2000-3000. Pred dvoma rokmi 2011 tam schválili normy pre slamené stavanie.

Každá krajina má svoj prevládajúci spôsob slameného stavania. Vzdelávacie združenia v krajinách EU spolupracujú a pripravujú dokumentáciu dobrej praxe rôznych riešení. Nedá sa odhadnúť koľko domov je na Slovensku. My vieme cca o 25. Určite je ich viac, len niekedy majitelia nechcú byť zviditelnení. Mnohé okolité krajiny robili na slamené baly a steny rôzne vlastnostné skúšky, aby s týmto materiálom vedeli pracovať projektanti aj profesionálni stavbári.

Nevýhody:

Vedomosti a prax – Nie je zatiaľ dostatok remeselníkov a architektov s vedomosťami a zručnosťami pre slamené stavanie. (Ale zopár ich je 🙂

 Sezónnosť – Nie je zatiaľ zabezpečená stála dodávka materiálu (dostatok vhodných balov na stavbu na sklade)

Počasie – Treba zabezpečiť ochranu rozostavanej stavby pred dažďom a snehom.  (dá sa riešiť aj tým, že sa postaví konštrukcia a strecha a až potom sa vkladajú baly, alebo už existuje aj niekoľko druhov prefabrikácií v slamenom stavaní.)

Vlastnosti

suchý
izolačný materiál: cca λ = 0,054 W/mK
hustota a hmotnosť:
 • výplňový materiál (požadovaná hustota cca 90kg/m3)
 • konštrukčný materiál (požadovaná hustota cca 120kg/m3)

Rozmery cca: 80x40x50 cm

Požiarna odolnosť

Požiarna skúška: stena z nosných slamených balíkov – Konštrukčné riešenie

 • vzorka steny 3×3 m, vnútorný požiar (deklaračná skúška),
 • zaťaženie  12,0 kN/m´
 • vnútri hlinená omietka, vonku vápenná omietka

Skúšku vykonali: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra konstrukcí pozemních staveb a PAVUS, a.s. v r. 2012

protokol

Dobrá prax

Ako sa dá slam. bal využiť na stavbu?

 • ako samonosná izolácia (drevená konštrukcia sa vyplní alebo obalí) Je mnoho rôznych spôsobov ako bal využiť v stene ale dá sa využiť aj pre izoláciu v streche aj v podlahe
 • ako samotná nosná konštrukcia domu ktorá zároveň dobre izoluje (baly musia mať vtedy hustotu 120kg/m3, toto vedia dosiahnuť novšie balíkovače, na Slovensku ich pár máme)

Možnosti zabudovania balu

 • na ležato
 • na kant
 • na stojato

Príklady dobrej praxe v Európe. Príklady spracoval ArTUR v spolupráci s európskymi partnerskými organizáciami. Informácie sú v angličtine na webstránke: www.strawbale-net.eu/leonardo