Workshopy

Workshops and seminars on Friday:

Piatkové workshopy a semináre:

  • Hempcrete/ konope s vápnom (Alex Sparrow)
  • Loadbearing straw bale/ nosná slamená konštrukcia (Bee Rowan + B. Hochel)
  • Decorations with clay/ dekorácie s hlinou (Ľubica Gulašova + Daniela Hajkova)
  • Clay plastering/ omietanie s hlinou (Roman Miškov + Brancik)
  • Wood cladding/ odoskovanie stodoly (Július Lišaník)
  • Seminar Design (as) therapy/ Dizajn (ako) terapia (Veronika Kotradyová)
  • Seminar Optimal house design/ Optimálny návrh domu (Bjorn Kierulf)
X