ArTUR organizuje Medzinárodnú konferenciu Zdravé domy /Healthy Houses  pravidelne každý druhý rok, v spolupráci s Fakultou architektúry STU a VUT Brno.

Registrácia
do 30.9. cez formulár: https://forms.gle/QYfGJ88ezjVpAv626

Organizátori konferencie: OZ ArTUR, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, BCDlab, Sdužení hliněného stavitelství a VUT Brno

Kontakty: veronika.kotradyova@stuba.sk, ozartur@gmail.com
Z konferencie vznikne Zborník abstraktov s ISBN v online a tlačenej podobe Konferencia bude v slovenskom jazyku.

Poplatok
Oba dni: 35 € (občerstvenie, obed a časť prezentácií sú hradené z projektu, poplatok je za poskytnuté priestory a tvorbu zborníka), rečníci neplatia
Len jeden deň: 20 €

Program na stiahnutie:

Konferencia ZD