Partneri

V r. 2009 podpísal ArTUR Memorandum o spolupráci s FA STU a iEPD a v r. 2012 pribudlo k memorandu SKGBC.

  • iEPD – Inštitút pre energeticky pasívne domy.
  • FA STU – Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry.
  • SKGBC – Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council)

ArTUR spolupracuje s partnerskými organizáciami, občianskymi združeniami:

  • Hoblina t.c – občianske združenie
  • SHS – Sdružení hleneného stavitelství
  • PHŽ – Pospolitosť pre harmonický život (Zaježka)
  • Sosna – občianske združenie
  • Obnova.sk – webportál
  • Agrokruh – Ján Šlinský

 

 

X