Obnova

Obsah

  Staré hlinené, kamenné a drevené domy vznikli z prostredia v ktorom stoja a preto môžeme aj odpovede na ich správnu obnovu hľadať práve v poznaní materiálov a prírodných zdrojov na pozemku a v okolitej krajine.

  Pri obnove nám nejde o to, aby sme staré nahradili novým, ide najmä o opravy poškodených častí domu, zvýšenie jeho štandardu a komfortu, aby sme vytvorili zdravé a príjemné prostredie. Často nám práve tradičné materiály poskytujú lepšie prostredie ako novodobé materiály.

  PREČO NEBÚRAŤ

  Nezbúrať hneď, najprv porozmýšľať a zvážiť!

  O pár rokov, keď sa zmení verejná mienka a staré tradičné domy sa právom budú považovať väčšinou spoločnosti za výnimočné a historické (ak neboli spravené nevhodné zásahy) vtedy už bude neskoro hovoriť: “aj ja som mal po babke taký dom ale som ho bohužiaľ zbúral”…”vtedy som ešte nevedel”…

  Hodnoty starých tradičných domov

  Staré domy z prírodných tradičných materiálov vám môžu po obnove slúžiť niekedy lepšie ako novostavby. Treba len vedieť ako ich správne obnoviť, aby ste zachovali ich hodnotu, dobrú vnútornú klímu a výhody tradičných materiálov.

  Materiály domov boli zväčša spracované ručne a preto samotné remeselné spracovanie celého domu je hodnotou. Často nájdeme v domoch krásne funkčné detaily, ktoré dnes už málokto vie spraviť a nehovoriac o tom, že by ste dnes za takú ručnú prácu veľa platili.

  Tradičné domy sú často postavené na príjemnom mieste v harmónii s okolím, susednými domami a prírodou a v obci vytvárajú malebné ulice. V dobe v ktorej vznikli predstavujú udržateľné využitie priestoru a sú dôkazom symbiózy medzi prírodou a človekom. Využívajú prírodné danosti a obyčajne sú orientované dlhou fasádou na juh a teda majú aj južný dvor. Domy boli stavané esteticky, ale najmä mimoriadne funkčne a na ľudskú mierku. Staré domy majú svoju históriu, ktorá je duchom domu a ktorú vám po zbúraní už nič nenahradí a nevráti. Neoceniteľné je aj zabývané okolie a overené pôsobenie prostredia na dom.

  Pri obnove môžete postupovať pomaly a teda aj financovať postupne. Dom môžete kontinuálne využívať aj napriek prebiehajúcim prácam. Pri rekonštrukcii treba najčastejšie koncepčne riešiť najmä zakomponovanie wc, kúpelne, zateplenie a kúrenie.

  PRVÁ POMOC DOMU

  Kým pripravíte projekt a rozmyslíte si svoj zámer, podajte domu prvú pomoc. Prvá pomoc pre dom znamená spraviť jednoduché, rýchle, lacné ale efektívne zásahy, ktoré zabezpečia dom pred ďalším poškodzovaním konštrukcie vplyvom počasia a zanedbanej údržby.

  autor: Ing arch. Zuzana Kierulfová a kol. ArTURu (text podlieha ochrane autorských práv)

   

  POVINNOSTI VLASTNÍKA

  Ak vlastníte starý dom, stojíte pred viacerými rozhodnutiami. Nájdite si čas vopred zistiť čo najviac o dome a možnostiach ako ho rekonštruovať. Táto prípravná fáza stojí za to, aby ste neprekročili zákon a správne investovali peniaze do projektu a stavebných prác.

  Najčastejšie myšlienky, ktoré vlastníkovi historického domu víria v hlave: Čo s tým domom urobím? Ako ho chcem využívať? Potrebujem projekt? Musím komunikovať s úradmi a ktorými?
  Vaše zistenia vám pomôžu nastaviť očakávania o využití ako aj spôsobe obnovy.

  Ohlasovacia povinnosť sa vyžaduje pri:

  a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
  b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
  c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
  d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou

  Všetko viac si vyžaduje stavebné povolenie a teda aj projekt.

  Projekt pre stavebné povolenie:

  musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou – architektom, stavebným inžinierom. Pokiaľ je pamiatkovo chránený je potrebné, aby projekt bol zastrešený autorizovaným architektom.

  Kde sa dom nachádza?

  Územie, kde vaša nehnuteľnosť stojí, môže a nemusí byť pamiatkovo chránené. Ak chcete zistiť, či sa dom nachádza v časti mesta alebo obce, ktorá je pamiatkovo chránená, zistíte to na stránke Pamiatkováho uradu Slovenskej republiky: https://www.pamiatky.sk/sk/page/pam-uzemia-a-ochr-pasma. Objekt môže byť súčasťou pamiatkovej zóny, pamiatkovej rezervácie, alebo jej ochranného pásma. Dom však môže byť aj kultúrnou pamiatkou, čo by však vlastníkovi malo byť známe. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: https://www.pamiatky.sk/sk/page/pamiatkovy-fond

  Čo je to zámer? Zámer je zadefinovaná predstava o využití a potrebných úpravách; je porozumenie možnostiam a charakteru budovy (rozumné očakávania využitia).  V súlade so stavebnotechnickými možnosťami domu s cieľom zachovať čo najviac pôvodného. V súlade s legislatívou: Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 49/2002 Z. z.Zákon o ochrane pamiatkového fondu.

  Aj pre práce menšieho rozsahu (ohlasovacia povinnosť) odporúčame vlastníkovi spolupracovať s architektom, ktorý má skúsenosti v danej oblasti, vie odporučiť správne technológie a postupy. To samozrejme platí aj pre stavebné povolenie.

  Zjednodušený záver:

  • zámer najskôr konzultovať – stavebný úrad, pamiatkový úrad
  • podanie žiadosti so zámerom – rozhodnutie – podklad pre ďalšie kroky
  • keď zasahujeme do stavebnej podstaty konštrukcií a meníme ich vonkajší vzhľad – konzultovať s úradmi

  autor: Ing arch. Lucia Marušicová a kol. ArTURu (text podlieha ochrane autorských práv)

  Najbližšie udalosti

  apr
  7
  Ut
  9:00 Postponed! Course in English: Cl... @ Ekocentrum ArTUR
  Postponed! Course in English: Cl... @ Ekocentrum ArTUR
  apr 7 @ 9:00 – apr 9 @ 16:00
  Postponed! Course in English: Clay plaster M4 - Design of interior with clay plasters and decorations @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
  We invite beginners or little experienced plasterers to the Life long learning course, with an ECVET certificate recognized by European Partners. If you are interested fill in this form, or write us ozartur@gmail.com Lecturers:  Ľubica Gulašová Price: 250 euros (including fee, meals, accommodation, materials, rental of tools and exams) Location: Ekocentre ArTUR, Hrubý Šúr 237 The course ends on the third day with examination and certification. Course content: Decorative plaster, decoration on the wall: sgraffito, modeling, design of a colored clay interior  
  máj
  7
  Št
  9:00 Zrušený: Obnova tradičných domov... @ Ekocentrum ArTUR
  Zrušený: Obnova tradičných domov... @ Ekocentrum ArTUR
  máj 7 @ 9:00 – máj 9 @ 14:00
  Zrušený: Obnova tradičných domov - májový kurz 2020 @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
  Kurz obnova tradičných domov do súčasného štandardu so zachovaním pôvodných hodnôt domu a okolia. Ak máte záujem, tu je PRIHLÁŠKA, alebo napíšte na ozartur@gmail.com a my vám prihlášku pošleme mailom. Cena: 150 eur (vrátane stravy a ubytovania), miesto konania: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Lektori: Zuzana Kierulfová, Boris Hochel, Lucia Marušicová, Roman Miškov, Silvia Gajdošová, Bjorn Kierulf a iní …. Osnova školenia: Prvý deň: Tradičné domy, prieskum (lektori: Lucia Marušicová, Boris Hochel, Julo Lišaník) Tradičné domy, ľudová architektúra, Prečo nebúrať, regionálne prvky, hodnoty Legislatíva a povinnosti, pamiatková zóna, pamiatka, stavebné povolenie, energetický štandard, udržateľnosť Príklady Stav domu, analýza, diagnostika, príklady odstránenia porúch 1. pomoc domu, zámer (chalupa, rodinný dom), Súvislosti a prieskum Hospodárske stavby a pivnice Drevo, oprava dreveníc Večerné prezentácie. Druhý deň: Obnova, zásady (lektori: Silvia Gajdošová, Bjorn Kierulf, Roman Miškov)  Zásady obnovy, koncept obnovy Nepriaznivý vplyv vody, odvlhčenie, metódy, príklady Prípadová štúdia Stavebná fyzika, kondenz, zateplenie, parotesnosť, vzduchotesnosť, vetranie, vnútorné prostredie Vlastnosti tradičných materiálov Večerné prezentácie. Tretí deň: Udržateľnosť, zhrnutie, exkurzia (Roman Miškov, Zuzana Kierulfová)

  Newsletter

  Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!