Obnova

Obsah

  Pri obnove nám nejde o to, aby sme staré nahradili novým, ide najmä o opravy poškodených častí domu, zvýšenie jeho štandardu a komfortu, aby sme vytvorili zdravé a príjemné prostredie. Často nám práve tradičné materiály poskytujú lepšie prostredie ako novodobé materiály.

  Staré hlinené, kamenné a drevené domy vznikli z prostredia v ktorom stoja a preto môžeme aj odpovede na ich správnu obnovu hľadať práve v poznaní materiálov a prírodných zdrojov na pozemku a v okolitej krajine.

  PREČO NEBÚRAŤ

  Obnova

  HODNOTY starých tradičných domov

  Staré domy z prírodných tradičných materiálov vám môžu po obnove slúžiť niekedy lepšie ako novostavby.

  Treba len vedieť ako ich správne obnoviť, aby ste zachovali ich hodnotu, dobrú vnútornú klímu a výhody tradičných materiálov.

  Okrem toho sú tradičné domy často postavené na príjemnom mieste v harmónii s okolím, susednými domami a prírodou. Využívajú prírodné danosti a obyčajne sú orientované dlhou fasádou na juh a teda majú aj južný dvor. Domy boli stavané esteticky, ale aj mimoriadne funkčne a na ľudskú mierku. Staré domy majú svoju históriu, ktorá je duchom domu a ktorú vám po zbúraní už nič nenahradí a nevráti. Neoceniteľné je aj zabývané okolie a overené pôsobenie prostredia na dom.

  Rekonštrukcia síce môže vyjsť drahšie, no má svoje výhody. Pri obnove môžete postupovať pomaly a teda aj financovať postupne. Dom môžete kontinuálne využívať aj napriek prebiehajúcim prácam. Pri rekonštrukcii treba najčastejšie koncepčne riešiť najmä zakomponovanie wc, kúpelne, zateplenie a kúrenie.

  Pred začiatkom rekonštrukcie domu je dôležité:

  • spraviť prieskum histórie a vývoja domu a jeho okolia
  • spoznať, akým spôsobom bol dom obývaný a ako fungoval
  • rozpoznať charakteristické prvky a materiály a detaily typické pre domy v regióne
  • spraviť analýzu a diagnostiku domu aby ste mohli následne odstrániť poruchy a nadmernú vlhkosť (túto fázu musí robiť odborník)
  • zistiť si, či sa na váš dom vzťahujú miestne regulatívy pre obnovu
  • navrhnúť obnovu s celkovým materiálovým a energetickým konceptom (do tejto fázy by mal byť zapojený odborník)

  Až hlbšie spoznanie uvedených častí vám napovie ako dom pre vaše potreby využiť a súčasne zachovať jeho hodnoty.

  PRVÁ POMOC DOMU

  Kým pripravíte projekt a rozmyslíte si svoj zámer, podajte domu prvú pomoc. Prvá pomoc pre dom znamená spraviť jednoduché, rýchle, lacné ale efektívne zásahy, ktoré zabezpečia dom pred ďalším poškodzovaním konštrukcie vplyvom počasia a zanedbanej údržby.

  1. ZAPLÁTAJTE DERAVÚ STREŠNÚ KRYTINU. Nečakajte kým zase naprší a uschne. Konajte rýchlo, najmä ak sa jedná o hlinenú stavbu, lebo hlina je na priamu vodu háklivá – zmäkne a vymýva sa. Na dočasné obdobie kým začnete dom opravovať postačí na zaflekovanie aj plech, stará škridla, či cementové šindle, alebo iný materiál, ktorý aspoň dočasne poslúži.
  2. ODVEĎTE DAŽĎOVÚ VODU. Opravte alebo namontujte odkvapový žľab a odveďte dažďovú vodu kontrolovane zo strechy a ďaleko od domu.
  3. ODSTRÁŇTE VEGETÁCIU, KTORÁ JE TESNE PRI DOME. Rastliny a kríky tesne pri dome udržujú vlhkosť, tienia a zabraňujú vysychaniu fasády.
  4. ZBAVTE SA PRIDANÝCH PAROTESNÝCH POVRCHOV. Ak je pôvodná podlaha drevená, odstráňte pridané PVC podlahy a koberce s gumeným podkladom, aby sa mohla prirodzená vlhkosť z podlahy odparovať a nestúpala namiesto toho do stien.
  5.  ZAISTITE BEZPEČNOSŤ. Zabezpečte časti, ktoré vyzerajú labilne alebo nebezpečne.

  POSTUP

  • Ak dom chátra pod vplyvom poveternostných podmienok, vykonajte drobné, finančne nenáročné zásahy hneď, aj keď len provizórne. Napríklad skontrolujte, či dažďová voda nepoškodzuje dom, inými slovami, či domu nechýba odkvap, prípadne škridla na streche. Potom môžete uvažovať a plánovať, čo ďalej.
  • Overte si, či dom nie je v chránenej pamiatkovej zóne, či stavebný úrad nemá regulatívy a konkrétne požiadavky na dané územie. Tieto požiadavky treba dodržať, lebo vychádzajú zo zachovania hodnôt, niekedy to môže byť aj celkový vzhľad ulice.
  • Starý dom a jeho okolie treba dobre poznať. Tradičné domy boli väčšinou dobre premyslené, a keď chceme niečo meniť aj na konštrukcii, treba to dvakrát premyslieť, až potom konať.
  • Treba spoznať súvislosti umiestnenia domu v krajine a na pozemku. Spoznať okolie, prírodné danosti, ako sa správa okolitá príroda vo všetkých ročných obdobiach, najmä čo sa týka dažďových vôd, slnka, vetra.
  • Treba používať materiály vhodné na obnovu tradičného domu. Tradičné domy boli väčšinou celé stavané ako paropriepustné, aby sa mohla zemná vlhkosť a vlhkosť z materiálov odparovať všetkými povrchmi – stenami aj podlahou. Pri zásahoch do starých domov treba poznať konštrukciu a materiál, z ktorého sú stavané, ich vlastnosti a dôvod, prečo boli použité, akú funkciu spĺňali a až potom zvoliť tie správne materiály na obnovu domu.
  • Nemeniť proporcie domu a nezničiť hodnotné prvky, ktoré sa v dome nachádzajú. Dom mal svoje vyvážené ľudské proporcie, a to mu dávalo aj charakter, ktorý nám je blízky. Krov bol stavaný tak, aby nebol potrebný veniec, a preto ho tam nemusíme pridávať, ak krov nemeníme. Obyčajne je podkrovie dosť veľké na to, aby sa dalo využiť ako dodatočný priestor na spanie.
  • Neznásilňovať dom a nesnažiť sa ho príliš meniť, aby mal charakter novostavby. Ak sme ho kupovali, tak preto, lebo sa nám jeho charakter páčil. Prevádzka pôvodných domov bola najmä praktická, preto dom treba radšej pochopiť a zistiť, do akej miery sa mu vieme prispôsobiť a potom hľadať originálne zásahy pri rešpektovaní pôvodného stavu.
  • Na identifikovanie stavebnotechnických problémov domu, ako sú vlhkosť či statické problémy, treba prizvať odborníka a problémy riešiť podľa návodu alebo projektu.

  Doporučuje sa, aby sa rekonštrukcia domu na trvalé bývanie robila, aj keď postupne, do najlepšieho možného energetického štandardu

  K lepšiemu komfortu pri starých hlinených domoch potrebujeme riešiť viac tepla a teplé povrchy, viac svetla a zníženie vlhkosti, ktorá sa prejaví najmä vtedy, ak sa dom pravidelne neobýva.

  Teplo

  Ak sa má stať dom celoročne obývaným tak najlepšie je ho odizolovať veľmi dobre, aby spĺňal súčasný, minimálne nízkoenergetický štandard. Pasívny štandard je trochu povoľnejší, stačí dosiahnuť 25 KWh/m2 na rok, lebo často pri starých domoch je problém s úplnou elimináciou tepelných mostov.

  Izolácia musí byť pri domoch z tradičných materiálov v každom prípade paropriepustná (použiteľné izolácie sú napríklad fúkaná celulóza s drevovláknitými doskami, korok, minerálna vlna potrebné je izolovať aj základy a sokel, tu sa pre jeho odolnosť voči vode dnes používa extrudovný polystyrén, no ak potrebujeme aby aj sokel ostal paropriepustný jedinou kontaktnou difúzne otvorenou a nenasiakavou izoláciou je korok. Samozrejme aj následne nanesené omietkové systémy a nátery musia byť paropriepustné. Ak tieto zásady nedodržíme, vlhkosť sa bude ťahať stenami hore a môže dlhodobím pôsobením steny oslabovať. Tento jav sa dá pozorovať najmä v domoch v ktorých bola nepremyslene zrealizovaná betónová podlaha, alebo položené PVC, či iný parobrzdný materiál. (V tomto prípade treba takúto vrstvu odstrániť.)

  Ak nie je problém so spodnou vodou podlaha sa dá odizolovať napríklad penovým sklom, ktoré znemožní aj vzlínavosť vody a potom sa dá následne využiť suchý podlahový systém, najlepšie je vytvoriť drevený rošt, ktorý sa ešte zaizoluje a na ktorý sa položí drevená palubovka alebo iný suchý systém podlahy. Ak chceme dosiahnuť pôvodnú hlinenú podlahu, dá sa aplikovať priamo na penové sklo.

  Najväčšie straty tepla sú obyčajne strechou a oknami. Pri nevyužívanom podkroví sa dá ľahko strop odizolovať napr. fúkanou celulózou medzi stropnými aj väznými trámami, prípadne sa dajú na povalu uložiť slamené baly a zvrchu ich omietnuť hlinou pre vetrotesnosť, požiarnu odolnosť a ochranu pred vlhkosťou. Veľmi dobrá je aj izolácia z ovčej vlny, ktorá vie dobre regulovať vlhkosť a pritom nestráca izolačné schopnosti.

  Pre chalupu nám pri využívanom podkroví postačí odizolovať priestor medzi krokvami, no ak má dom slúžiť na celoročné bývanie, bude potrebné dodatočné zaizolovanie, buď pod krokvami prírodným materiálom, napríklad konopnou izoláciou alebo nad krokvami, napr. drevovláknitou doskou, určenou na tento účel.

  Svetlo

  Okná a dvere sú osobitnou kapitolou a často pri ich výmene nepriaznivo zmenia vzhľad starého domu. Je to najmä preto, lebo dnešné rámy sú hrubé, delenie okien je drahšie, preto sa nerobí a straty tepla cez rám sú vyššie ako cez sklo. Vtipným riešením je napríklad ponechať staré kastlíkové okná, (prípadne vymeniť sklá za dvojsklá), vysunúť kastlík úmerne s izoláciou bližšie k fasáde a vymeniť celé vnútorné okno za nečlenené, ale dobre izolačné a s dreveným rámom.

  Teplo, vlhkosť a kvalita vzduchu

  Staré domy boli vykurované pecou a tá je pre pohodu a naše zdravie najlepšia. Ak treba vykúriť aj vzdialenejšie izby, najlepším riešením je teplovodné vykurovanie uložené pod omietku v spodnej časti steny. Pomáha vysúšať steny a sála teplo tak, ako pec.

  Pre zníženie vlhkosti a zlepšenie kvality vzduchu je dobré použiť vetraciu jednotku, sú teraz na trhu už rôzne systémy aj za výhodnú cenu a určené práve pre obnovu starých domov.

  Svetlo je pre našu pohodu veľmi dôležité. Ak nechceme meniť charakter domu svetlovody sú asi najjednoduchším riešením bez veľkých zásahov a s veľkým výsledkom.

  PRÍKLADY

  Príklad odvlhčenia nepriamym spôsobom, bez zásahu do konštrukcie:

  Kombináciou nepriamych spôsov sanácie sa dá ušetriť, ale miera účinnosti sa nedá vopred zaručiť. Takýto postup je dlhodobejší a vyžaduje pozorovanie účinkov.

  Nepriame spôsoby sanácie:

  • odvedenie zrážkovej vody ,
  • tvarovanie povrchu terénu,
  • odvodnenie základovej škáry drenážami,
  • vetranie domu a miestností,
  • vysúšanie vnútorných povrchov konštrukcií.

  Každý dom a každá situácia vyžaduje individuálne riešenie, preto treba spôsob odvlhčenia konzultovať s odborníkom, lebo konkrétne riešenia sa nedajú všeobecne aplikovať.

  POZOR! Ak je vlhkosť spôsobená vysokou spodnou vodou, treba riešenie nájsť s odborníkom.

  1. Obhliadka

  Dom obhliadneme a pokúsime sa identifikovať viditeľné príčiny vlhkosti.

  2. Voda zo strechy

  Odvedieme dažďovú vodu kontrolovane zo strechy a ďalej od domu: povrchovým žľabom alebo rúrou zakopanou v zemi.

  3. Vzlínanie

  Vzlínanie vlhkosti v stene je často spôsobené dodatočným omietnutím cementovou omietkou a nahradením drevenej či hlinenej podlahy cementovým poterom. Soli rokmi nahromadené v múre berú vlhkosť aj zo vzduchu.

  4. Odstránenie cementu

  Odstránime cementový sokel, ktorý brzdí odparovanie vlhkosti z múru.

  5. sokel

  Zavlhnutý cementový sokel odstránime okolo celej budovy a začneme so sanáciou vo vnútri budovy.

  6. paropriepustnosť

  Ostránime povrchy, ktoré zabraňovali odparovaniu vlhkosti zo steny. Ostránime nepriepustné obklady, olejové nátery, prípadne obkladačky, ktoré boli aplikované pri predchádzajúcej nevhodnej oprave.

  7. omietka

  Ostránime cementové omietky, ktoré nie sú paropriepustné. Odstránime aj vyduté zasolené omietky, ktoré sa oddelili od podkladu.

   

  8. vyčistenie

  Otlčenú omietku vynesieme fúrikmi von. Ľahšie sa suť naloží, ak sme pôvodnú podlahu zatiaľ ponechali.

  9. Odstránenie podlahy

  Odstránime drevenú podlahu v prípade že je prehnitá, alebo máme v pláne podlahu zatepliť. Ak bola podlaha už nahradená cementovým poterom, odstránime cementový poter.

  10. odstránenie betónu

  Betónovú podlahu odstránime alebo po konzultácii s odborníkom odrežeme z betónovej podlahy časť kolo steny.

  11. výkop

  Po odstránení drevenej podlahy (alebo cementového poteru) odkopeme cca 20-30 cm po celej ploche, aby sme získali priestor pre uloženie paropriepustnej tepelnej izolácie.

  Pozor! Nesmiete kopať hlbšie ako sú základy domu.

  12. Vetranie

  Zabezpečíme poriadne vetranie domu. Najúčinnejšie je nútené vetranie.

  13. Tepelna izolacia

  Pod novú podlahu môžme umiestniť nenasiakavú izoláciu z penového skla, ktorá preruší vzlínavú vlhkosť a súčasne je po miernom zvybrovaní nosná.

  14. odkop

  Odkopeme zeminu pri dome na to, aby sme mohli k základom priložiť hydroizoláciu. POZOR! Nesmieme kopať hlbšie ako sú základy domu a niekedy nie je vhodné kopať súvisle okolo celej steny ale po úsekoch.

  15. hydroizolácia – nopová fólia

  Základy je po obvode v niektorých prípadoch potrebné oddeliť vodotesnou fóliou od vody ktorá sa po daždi a snehu hromadí v zemine pri dome. Nopovú fóliu prichytíme klincami s tesniacimi podložkami v mieste nopov.

  16. hydroizolačná fólia

  Na nerovné povrchy dobre poslúži fólia Fatrafol, ktorú pri odbornom použití treba ochrániť zospodu aj zvrchu geotextíliou. Fólia sa prilepí na kotviaci pás, vopred prichytený v úrovni, ktorá závisí od situácie a zavlhnutia steny.

  17.  zateplenie

  Ak budeme dom zateplovať, môže ako ochrana pred netlakovou vodou poslúžiť aj priamo tepelná izolácia, ak je vodotesná (napr. XPS alebo korok) a v spojoch je zabezpečená tesnosť napríklad perodrážkou a lepidlom. Táto alternatíva ráta so zateplením domu.

   

  18. Prihrnutie a zhutnenie

  Zemina sa prihrnie naspäť a zhutní sa, najlepšie spádovane od domu. Tenká vrstva štrku je dobrá na to, aby prekryla ukončenie hydroizolácie a aby sa dom nešpinil pri veľkom daždi odrazom vody od zeme.

  19. prerušenie

  Ak z nejakého dôvodu nemôžeme pokračovať v prácach alebo potrebujeme základ presušiť, odkop musíme celý prekryť tak, aby sme ho chránili pred dažďovou vodou a snehom.

   

  Najbližšie udalosti

  jan
  17
  Št
  9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
  jan 17 @ 9:00 – jan 19 @ 15:00
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 1- Príprava hlinenej malty na omietku @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
  PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, uznaný Európskymi partnermi. Lektor: Stanislav Prorok Obsah kurzu : Úvod k hlineným omietkam, Vlastnosti a skúšky hliny, Vnútorné prostredie, Omietkové zmesi, Udržateľné stavebníctvo. Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Učebné osnovy modulu M1 –  15 hod: Úvod k hlineným omietkam: Hlinené stavanie v súvislosti s kultúrnym dedičstvom a náboženstvom. Tradičné hlinené stavby v Európe. Vnútorné prostredie Ílové materiály – hlina ako stavebný materiál: terminológia, íl a plnivo, testovanie hliny, materiály hlineného staviteľstva a produkty, príklady použitia hliny v stavbách. Pohlcovanie vlhkosti hlinou – porovnanie s bežne používanými materiálmi, stavebné vlastnosti hlinených omietok, špecifické vlastnosti hliny ako stavebného materiálu. Tepelné, biologické, ekologické a iné vlastnosti. Pohlcovanie vlhkosti omietkou – porovnanie vlastností hlinených omietok s inými omietkami. Základné znalosti o stavebnej biológii, ekologickom a regionálnom stavaní. Vlastnosti hliny Zložky a konzistencia hliny- hlavné zložky hliny, vlhkostné stavy hliny,
  jan
  26
  So
  celý deň Kurz tadelaktu (marockého štuku) @ Ekocentrum ArTUR
  Kurz tadelaktu (marockého štuku) @ Ekocentrum ArTUR
  jan 26 celý deň
  Kurz tadelaktu (marockého štuku) @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
  Srdečne Vás pozývame na jednodňový kurz zameraný na aplikáciu marockého štuku. PRIHLÁŠKA Lektori: Lubka Gulašová a Radoslav Brančík Marocký štuk – tadelakt  je dekoratívna omietka na báze vápna, čisto prírodného charakteru, ktorá sa používala už v starej antike. Povrch tejto omietky je veľmi jemný, hladký a po finálnej úprave lesklý, má vynikajúce termoregulačné účinky a je vodeodolný, vhodný i do vodou veľmi exponovaných miest – do sprchy, kúpeľne, kuchyne. Na kurze budeme aplikovať marocký štuk z hotovej zmesi. Naučíme sa ako správne pripraviť podklad pred nanášaním hlinenej omietky, miešanie finálnej omietky, rôzne spôsoby nanášania, dokončovanie povrchu (šúchanie, hladenie).  
  feb
  7
  Št
  9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
  feb 7 @ 9:00 – feb 9 @ 15:00
  Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok Modul 2 - Nanášanie hlinenej omietky @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
  PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, s ECVET certifikátom uznaným Európskymi partnermi. Lektori: Roman Miškov Obsah kurzu : Vnútorné omietky, Príprava podkladu pod omietku, Výber skladby omietok, Jadrové omietky a podklady, Hotové výrobky, Stavenisko, Vrchné a jednovrstvové omietky Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Vnútorné omietky: Omietkové systémy. Zámery povrchových úprav: dekorácia, ochrana vnútorného povrchu, použitie technického vybavenia, zlepšenie parametrov vnútorného prostredia (vlhkosť, teplo, akustika a pod.) Prehľad hlavných typov vnútorných povrchových úprav: obloženie drevom, textil, dekoračné panely, papier, obkladačky, omietky, dekoračné omietky, farebné nátery, impregnácie. Použitie hlinených omietok Výberové kritériá pre rôzne typy povrchových úprav: stav stien, použitie priestorov (verejné/súkromné, suchá/vlhká prevádzka, intenzita používania a pod.), typ užívateľov (tichí/turbulentní) Vlastnosti, ktoré sa očakávajú od omietky: prídržnosť, súdržnosť, odolnosť, stupeň tvorby trhlín, farba, textúra, úroveň paropriepustnosti Hlavné zložky omietacích mált a poterov, ich funkcie. Spojivo: cement, vápno, sadra, hlina, akrylátové a vinylové polyméry. Plnivo: piesok, mramorová múčka, krieda, tehlová drť (antuka), puzolány

  Newsletter

  Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!