Činnosť

25. júna 2020

Zbierka na exteriér ekocentra

Zbierka na budúci rozvoj činnosti Pomôžte ArTURu a získajte zľavu na podujatia a kurzy! ArTUR potrebuje súrne zozbierať peniaze na zachovanie a kúpu najbližšieho okolia ekocentra […]
8. marca 2020

Publikačná činnosť

NEBÚRAŤ ALE OBNOVIŤ Manuál pre majiteľov vidieckych tradičných domov. Po nákupe elektronickej knihy cez systém, v emailovej správe, ktorá vám po nákupe príde je treba potvrdiť – […]
8. marca 2020

Deň otvorených slamákov 

Otvorené slamené domy Pravidelne každý rok v polovici marca organizujeme deň otvorených slamených domov. Robíme to za pomoci databázy www.slamenedomy.ozartur.sk
8. marca 2020

Spolupráca, domáca aj zahraničná

ArTUR je partnerom pre početné medzinárodné projekty šíriace a vyvíjajuce vzdelávanie a ECVET kurzy (hodnotené európskymi kreditmi) v oblasti ekologického stavebníctva a tradičných prírodných materiálov. Na domácej pôde realizuje projekty, ktoré […]
8. marca 2020

Semináre a výstavy

Pravidelná účasť na veľtrhu Coneco ako vystavovateľ, organizátor pracovných ukážok a krátkych seminárov pripojím Výstava o materiáloch pripojím Výstava o pasívnych domoch pripojím Výstava Nebúrať ale obnoviť
8. marca 2020

Ekocentrum v Hrubom Šúri

ArTUR kúpil v r. 2012 s pomocou verejnej zbierky a sponzorov starú ľudovú školu v Hrubom Šúri a ostupne ju mení na Ekocentrum ArTUR. Ekocentrum bude […]
8. marca 2020

Konferencia Zdravé domy

ArTUR organizuje Medzinárodnú konferenciu Zdravé domy /Healthy Houses – pravidelne každý druhý rok, v spolupráci s Fakultou architektúry STU a Brnenským VUT.
8. marca 2020

Iné kurzy a workshopy

Marocký štuk: jednodňový kurz aj pre neskúsených.Marocký štuk – tadelakt  je dekoratívna omietka na báze vápna, čisto prírodného charakteru, ktorá sa používala už v starej antike. […]
8. marca 2020

Kurz: Obnova tradičných domov

Obsah a osnovu kurzu vyvinulo občianske združenie ArTUR Kurz je dva a pol dňový a je určený pre majiteľov tradičných domov, remeselníkov ale aj pre projektantov […]
8. marca 2020

Kurz: Zhotovovateľ slamených konštrukcií

Kurz pre ďalšie vzdelávanie dospelých, akreditovaný MŠSR v r. 2017 Názvy modulov a ich rozsah: Slamený bal ako stavebný materiál, koncept slameného domu Výplňová metóda a […]
8. marca 2020

Kurz: Hlinený staviteľ

Kurz je modulový a je súčasťou európskych kurzov ECVET Earth Building s ECVET certifikátom. Kurz je uznaný aj UNESCO-m. ArTUR ponúka tieto celky aj so skúškou […]
8. marca 2020

Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok

Kurz pre ďalšie vzdelávanie dospelých, akreditovaný MŠSR v r. 2017 Názvy modulov a ich rozsah: Príprava hlinenej malty na omietku – 26 hodín Nanášanie hlinenej omietky […]
14. júla 2019

Súťaž: Nebúrať, ale obnoviť

Súťaž Nebúrať ale obnoviť 2020 Súťaž Nebúrať ale obnoviť 2020 – Vyhlasovateľom je občianske združenie ArTUR. Majitelia tradičných vidieckych domov na Slovensku, postavených do roku 1950, […]
X