STEP (2013 – 2015)

STEP znamená – Strawbalebuilding Training for European Professionals.

STEP je náš nový projekt s niekoľkými partnerskými organizáciami EU v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých v schéme Leonardo da Vinci.

Ciele:

Cieľom je sprístupniť v partnerských krajinách kvalitné školenia zo slameného stavania. Program školenia, vypracovaný v predchádzajúcom partnerskom projekte umožní partnerským krajinám implementovať ECVET systém v slamenom vzdelávaní. Snaha partnerov bude rozvinúť projekt do prenosu inovácie, do projektu,  počas ktorého by sa školiaci materiál preložil do jazykov partnerských krajín.

Obsah:

1. Posúdiť vytvorené učebné výsledky (vedomosti, zručnosti a kompetencie) – vytvoriť kritériá hodnotenia/ testovať kritériá počas konkrétnych skúšok v partnerských krajinách.

2. Hodnotiace hárky učebných výsledkov – certifikáty úspešnosti a účasti

3. Otestovať a vyhodnotiť školiaci materiál, pripravený v predchádzajúcom partnerskom projekte/ infolisty, plány lekcií

4. Vytvoriť zmluvu o porozumení ECVET pre slamenú výučbu (memorandum porozumenia)

5. Vytvoriť príručku pre školiteľov

6. Zozbierať zoznam literatúry

7. Vytvoriť celom 10 – Školenie pre školitelov

8. Načrtnúť učebné metódy

9. Načrtnúť marketing a komunikáciu

Postup:

Koncept výučby a skúšania založený na EQF a ECVET  nie je v partnerských krajinách v odbornej výučbe dostatočne známy. Školitelia musia čeliť zmenám od dovnútra orientovanej výučby na výučbu zameranú na výsledky. Cieľom projektu je teda aj prehĺbiť porozumenie EQF a ECVET pomocou partnerskej pomoci a radám ako si osvojiť ECVET v slamenom školení. Partneri sa stretnú ako účastníci aj pozorovatielia na prebiehajúcich školeniach a na vyhodnocovaní dosiahnutých učebných výsledkov, aby sa dosiahla vzájomná kvalita vzdelávania. Partneri v projekte STEP chcú rozvinúť a vyhodnotiť ECVET v slamenom školení (hodnotiace hárky a certifikáty). Tiež chcú overiť v praxi nástroje, ktoré boli spoločne vypracované v predchádzajúcom partnerstve (celky, plán lekcií, učebné výsledky)  a vyhodnotiť ich využívanie školiteľmi a skúšajúcimi; a poznatky zapracovať do príručky STEP.

OBJECTIVES:

Making high quality training accessible and transportable to craftspeople all over Europe, the training program can be used to support local and national SBB development. The training program can be incorporated into individual national vocational training and qualification frameworks. The ECVET SBB training program will enable each partner country to organise and implement the developed SBB training program to be able to offer this Europe wide. Projected outcomes of this project are likely to be an application for a “transfer of innovation project” for the implementation of all project results, eg through the translation of the SB training program and a handbook into national languages.

SUBJECTS:

1. Evaluation sheets to assess LOs (knowledge, skills and competence) – create criteria for evaluation/ test criteria through pilot trainings in partner countries

2. Validation of LOs through – certificates of achievement – certificates of attendance

3. Test / Evaluate all the materials produced in the training program/ info sheets and session plans 4. Partnership contract – make (memorandum of understanding)

5. Draw up pedagogical guidelines

6. Draw up bibliography

7. Develop Unit 10 – Train the trainer

8. Draw up Teaching Methods

9. Draw up Marketing and Communication

APPROACH:

The concept of the EQF and the ECVET tool is not familiar within the background of the conventional training practice in most of the partner countries. Trainers have to cope with a change from an input orientated to an output orientated approach. The concrete objectives are therefore to deepen the understanding of EQF and ECVET within the partnership and to give concrete mutual support and advise within the partnership as how to adopt ECVET SBB training within their training courses and programs. The partners will meet and accompany training courses and assessment of learning outcomes being performed in national meetings in order to improve the quality of teaching and to ensure an agreed minimum standard for assessing learning outcomes within the SBB partnership STEP. The partners want to develop and evaluate the tools of ECVET Straw Bale Building training (assessment sheets, certificates etc.) that will be worked out in the partnership STEP. They also want to reassess the tools worked out in previous partnership (units, sessions, Learning Outcomes) in practice and evaluate how they can be used by trainers and assessors and incorporate these into a Handbook STEP.

Partneri projektu

Ak sa Vám páčil tento obsah, môžete sa prihlásiť na odber RSS kanálu do svojej RSS čítačky, alebo ho odporučiť svojim priateľom pomocou odkazov vľavo.

architektka a remeselníčka, špecializuje sa na architektúru z prírodných materiálov a nízkoenergetický a pasívny štandard budov. Je konateľkou v Createrra s.r.o. www.createrra.sk . Je jednou zo zakladateľských členov iEPD...

Najbližšie udalosti

okt
31
Št
celý deň Klimatická výzva pre profesionál... @ Výzva pre slovenských aktérov v stavebnom priemysle: http://www.manifest2020.sk
Klimatická výzva pre profesionál... @ Výzva pre slovenských aktérov v stavebnom priemysle: http://www.manifest2020.sk
okt 31 2019 – jún 26 2020 celý deň
Klimatická výzva pre profesionálov v stavebníctve: Manifest2020 @ Výzva pre slovenských aktérov v stavebnom priemysle: http://www.manifest2020.sk
MANIFEST 2020 O VPLYVE STAVEBNÍCTVA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Pripravili sme v spolupráci s iEPD klimatickú výzvu/manifest, aby sme povzbudili projektantov a architektov k tvorbe udržateľných stavieb. Tu si môžete prečítať manifest, aj sa pozrieť, ktorí architekti sa pripojili: http://www.manifest2020.sk
jan
30
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
jan 30 @ 9:00 – feb 1 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 1- Od surového materiálu po hlinenú zmes @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, uznaný Európskymi partnermi. Lektor: Stanislav Prorok Obsah kurzu : Vlastnosti a skúšky hliny, príprava zmesí pre nabíjanicu, omietky a hlinu. Úvod k hlineným omietkam, Vnútorné prostredie, Omietkové zmesi, Udržateľné stavebníctvo. Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Učebné osnovy modulu M1 –  26 hod: Úvod k hlineným omietkam: Hlinené stavanie v súvislosti s kultúrnym dedičstvom a náboženstvom. Tradičné hlinené stavby v Európe. Vnútorné prostredie Ílové materiály – hlina ako stavebný materiál: terminológia, íl a plnivo, testovanie hliny, materiály hlineného staviteľstva a produkty, príklady použitia hliny v stavbách. Pohlcovanie vlhkosti hlinou – porovnanie s bežne používanými materiálmi, stavebné vlastnosti hlinených omietok, špecifické vlastnosti hliny ako stavebného materiálu. Tepelné, biologické, ekologické a iné vlastnosti. Pohlcovanie vlhkosti omietkou – porovnanie vlastností hlinených omietok s inými omietkami. Základné znalosti o stavebnej biológii, ekologickom a regionálnom stavaní. Vlastnosti hliny Zložky a
feb
13
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
feb 13 @ 9:00 – feb 15 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok Modul 2 - Nanášanie hlinenej omietky @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, s ECVET certifikátom uznaným Európskymi partnermi. Lektori: Roman Miškov Obsah kurzu : Vnútorné omietky, Príprava podkladu pod omietku, Výber skladby omietok, Jadrové omietky a podklady, Hotové výrobky, Stavenisko, Vrchné a jednovrstvové omietky Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Vnútorné omietky: Omietkové systémy. Zámery povrchových úprav: dekorácia, ochrana vnútorného povrchu, použitie technického vybavenia, zlepšenie parametrov vnútorného prostredia (vlhkosť, teplo, akustika a pod.) Prehľad hlavných typov vnútorných povrchových úprav: obloženie drevom, textil, dekoračné panely, papier, obkladačky, omietky, dekoračné omietky, farebné nátery, impregnácie. Použitie hlinených omietok Výberové kritériá pre rôzne typy povrchových úprav: stav stien, použitie priestorov (verejné/súkromné, suchá/vlhká prevádzka, intenzita používania a pod.), typ užívateľov (tichí/turbulentní) Vlastnosti, ktoré sa očakávajú od omietky: prídržnosť, súdržnosť, odolnosť, stupeň tvorby trhlín, farba, textúra, úroveň paropriepustnosti Hlavné zložky omietacích mált a poterov, ich funkcie. Spojivo: cement, vápno, sadra, hlina, akrylátové a vinylové polyméry. Plnivo: piesok, mramorová múčka, krieda, tehlová drť (antuka), puzolány

Newsletter

Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!