EU partnerstvo: European Learning Partnership for Professional Training in Straw Bale Building (2011-2013)

SB partnerstvo

Partneri:

FASBA (Nemecko), Reset (UK), Les Compaillons (Francúzsko), ASBN (Rakúsko), Partnerstvo pre harmonický život (Slovensko), ArTUR (Slovensko) – tichý partner, Strobouw (Holandsko), Red de Construcción en Paja,  RCP (Španielsko).

Ciele:

1 Založiť európsku výučbu slameného stavania, založenú na systéme ECVET udeľovania kreditných bodov v rámci  10 modulov výučby, podporených plánom lekcií a učebným materiálom.

2 Zozbierať detaily slamených techník dobrej európskej praxe.

3 Umožniť kvalitný školiaci tréning v rámci Európy.

4 Ponúknuť udržateľnú alternatívu v stavebníctve.

5 Podporiť prebiehajúcu, existujúcu výučbu slameného stavania výučbovými materiálmi a tak pomôcť organizáciám dosiahnuť úroveň Európskeho kvalifikačného rámca, vypracovanú v projekte.

6 Výsledky projektu sa pravdepodobne stanú predmetom transferu inovácie a podpory mobilít v Európe.

Priebežná správa z projektu:

Zorganizovali sme doteraz tri partnerské stretnutia:

Prvé stretnutie v Rakúsku, Ravelsbach od 9.-14. november 2011

Hlavný účel stretnutia bolo, aby sa partneri zoznámli a aby sme si definovali ich prínos v rámci projektu, aby sme sa podelili o výsledky predošlého projektu, aby sme sa dohodli na komunikačných nástrojoch a konkrétne začali pracovať na spracovaní dobrej praxe slameného stvania v Rakúsku, t.j. Prefabrikovaného systému.

Dohodli sme sa na vzore štruktúry stretnutí:

  • úvod s hodnotením rozpracovania a prezentáciami výsledkov dosiahnutých od predošlého stretnutia
  • práca len vo dvoch hlavných skupinách: trénerskej a dobrej stavebnej praxe: “Training Group” (TG) a “Good Building Practice Group” (GBPG).
  • Navštívime príklady dobrej praxe špeciálnych riešení krajiny, v ktorej stretnutie prebieha
  • spravíme záverečné vyhodnotenie stretnutia a spätnou väzbou účastníkov a s prezentáciou  dosiahnutých výsledkov stretnutia, s rozdelením dielčích úloh do budúceho stretnutia.

Rozhodnutie o koordinátorovi:

Vybrali sme nového koordinátora – Nemecko, keďže navrhovaný koordinátor – Belgicko nebolo podporené. Definovali sme úlohy koordinátora a ostatných partnerov.

Pozmenili sme kalendár stretnutí, lebo viacerí partneri neboli podporení a dohodli sme sa na dátumoch, mieste a hlavnej téme stretnutí.

Prezentácie:

Prezentácia výsledkov minulého Leonardo projektu zameraného na slamené stavanie. Hlavné výsledky a informácie, hlavne pre nových partnerov, rekapitulácia pôvodných partnerov, výsledky dobrej praxe a osnovy výučby s jej 10 celkami, témami a podtémami.  Výsledky dotazníka a umiestnenie projektu na webstránke.

Prezentácia vzorového projektu o hline “earth plaster” (Lernpunkt Lehm), v ktorom boli rozpracované ECVET kreditné body. Prezentácia o prefabrikovanom systéme organizácie FASBA v Nemecku v Siebenlinden.

Prezentácia seminára v Rakúsku, aby sme mali prehľad ako robia výučbu, čo je náplňou a aká je jej štruktúra, dĺžka a výsledok.

Exkurzie:

Návšteva troch slamených domov v pasívnom štandarde, ako ukážka dobrej praxe v Rakúsku. Diskusia s architektami projektov a obyvateľmi domov.

Pracovné skupiny:

Práca vo dvoch skupinách Trénerská skupina a skupina Dobrá prax. Definovali hlavné ciele vrátane rôznych prístupov a kompetencií partnerov

Dohoda o komunikačných nástrojoch:

Ako emailový zoznam používame Leonardo-yahoo group.

Všetci musia mať prístup do Dropboxu, kde sa nachádzajú aj výsledky menulého projektu.

Založenie webstránky www.strawleonardo.eu na Word Press s redakčným systémom pre šírenie projektu.

Na národnej úrovni budeme výsledky šíriť v rodnom jazyku.

Budú sa používať aj skypové konferencie.

OBJECTIVES:

1 Establishing a European SB training programme based on the ECVET system of credit points for 10 units, divided into (sub)topics each with detailed session plans and supporting documents

2 Detailing the main SBB techniques in Europe as Best Building Practice.

3 Making high quality training accessible and transportable to craftspeople all over Europe

4 Facilitating a sustainable, renewable, energy saving solution to energy and climate change in construction material choice.

5 The resulting BBP models and the training programme can be used to support local and national strawbale building development. The training programme will be supported by BBP, and can be incorporated into individual national partner vocational training and qualification frameworks.

6 Projected outcomes of this project are likely to be an application for a “transfer of innovation project” for the implementation of both project results, eg through the translation of the SB training programme and modelled BBP into the national languages, and possibly a Mobilities project to pilot the trainings across and within Europe.

SUBJECTS:

1 As there are not enough architects and craftspeople with appropriate skill and experience in SB building,training is necessary.

2 BBP and different SB techniques must be clearly defined to make insurance cover easier, to obtain regulatory approval, and to make quality SBB more accessible for builders.

APPROACH:

1 To develop & establish the SB training programme: – developing session plans including content, teaching methods and supporting materials such as info, exercise, technical sheets, appropriate tools, and safe tools use, H&S and teaching materials – defining the required skills, knowledge and competences to be achieved – integrating the results of the BBP into the content of the units and topics of the SB training programme

2 To detail SBB techniques: We will travel to the partner countries to visit specific SB houses and building sites that demonstrate best examples of the different SB techniques, and will record, collect, discuss and analyse the methods and building science.

3 The ECVET training programme will enable each partner country to organise and implement the developed SB training programme, will be able to offer this Europe wide, and will increase European co-operation in the field of SBB-education.

Partneri projektu

Ak sa Vám páčil tento obsah, môžete sa prihlásiť na odber RSS kanálu do svojej RSS čítačky, alebo ho odporučiť svojim priateľom pomocou odkazov vľavo.

architektka a remeselníčka, špecializuje sa na architektúru z prírodných materiálov a nízkoenergetický a pasívny štandard budov. Je konateľkou v Createrra s.r.o. www.createrra.sk . Je jednou zo zakladateľských členov iEPD...

Najbližšie udalosti

sep
6
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
sep 6 @ 9:00 – sep 8 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok M1- Príprava hlinenej malty na omietku @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, uznaný Európskymi partnermi. Lektor: Stanislav Prorok Obsah kurzu : Úvod k hlineným omietkam, Vlastnosti a skúšky hliny, Vnútorné prostredie, Omietkové zmesi, Udržateľné stavebníctvo. Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Učebné osnovy modulu M1 –  15 hod: Úvod k hlineným omietkam: Hlinené stavanie v súvislosti s kultúrnym dedičstvom a náboženstvom. Tradičné hlinené stavby v Európe. Vnútorné prostredie Ílové materiály – hlina ako stavebný materiál: terminológia, íl a plnivo, testovanie hliny, materiály hlineného staviteľstva a produkty, príklady použitia hliny v stavbách. Pohlcovanie vlhkosti hlinou – porovnanie s bežne používanými materiálmi, stavebné vlastnosti hlinených omietok, špecifické vlastnosti hliny ako stavebného materiálu. Tepelné, biologické, ekologické a iné vlastnosti. Pohlcovanie vlhkosti omietkou – porovnanie vlastností hlinených omietok s inými omietkami. Základné znalosti o stavebnej biológii, ekologickom a regionálnom stavaní. Vlastnosti hliny Zložky a konzistencia hliny- hlavné zložky hliny, vlhkostné stavy hliny,
sep
27
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
sep 27 @ 9:00 – sep 29 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok M2 - Nanášanie hlinenej omietky @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Akreditovaný kurz ďalšieho vzdelávania, s ECVET certifikátom uznaným Európskymi partnermi. Lektori: Roman Miškov Obsah kurzu : Vnútorné omietky, Príprava podkladu pod omietku, Výber skladby omietok, Jadrové omietky a podklady, Hotové výrobky, Stavenisko, Vrchné a jednovrstvové omietky Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Vnútorné omietky: Omietkové systémy. Zámery povrchových úprav: dekorácia, ochrana vnútorného povrchu, použitie technického vybavenia, zlepšenie parametrov vnútorného prostredia (vlhkosť, teplo, akustika a pod.) Prehľad hlavných typov vnútorných povrchových úprav: obloženie drevom, textil, dekoračné panely, papier, obkladačky, omietky, dekoračné omietky, farebné nátery, impregnácie. Použitie hlinených omietok Výberové kritériá pre rôzne typy povrchových úprav: stav stien, použitie priestorov (verejné/súkromné, suchá/vlhká prevádzka, intenzita používania a pod.), typ užívateľov (tichí/turbulentní) Vlastnosti, ktoré sa očakávajú od omietky: prídržnosť, súdržnosť, odolnosť, stupeň tvorby trhlín, farba, textúra, úroveň paropriepustnosti Hlavné zložky omietacích mált a poterov, ich funkcie. Spojivo: cement, vápno, sadra, hlina, akrylátové a vinylové polyméry. Plnivo: piesok, mramorová múčka, krieda, tehlová drť (antuka), puzolány
okt
4
Št
9:00 Obnova tradičných domov – októb... @ Ekocentrum ArTUR
Obnova tradičných domov – októb... @ Ekocentrum ArTUR
okt 4 @ 9:00 – okt 6 @ 14:00
Obnova tradičných domov -  októbrový kurz @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
Kurz obnova tradičných domov do súčasného štandardu so zachovaním pôvodných hodnôt domu a okolia. Ak máte záujem, tu je prihláška alebo napíšte na ozartur@gmail.com Cena: 150 eur (vrátane stravy a ubytovania), miesto konania: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Lektori: Zuzana Kierulfová, Boris Hochel, Lucia Marušicová, Roman Miškov, Silvia Gajdošová, Bjorn Kierulf a iní …. Osnova školenia: Prvý deň: Tradičné domy, prieskum (lektori: Lucia Marušicová, Boris Hochel, Julo Lišaník) Tradičné domy, ľudová architektúra, Prečo nebúrať, regionálne prvky, hodnoty Legislatíva a povinnosti, pamiatková zóna, pamiatka, stavebné povolenie, energetický štandard, udržateľnosť Príklady Stav domu, analýza, diagnostika, príklady odstránenia porúch 1. pomoc domu, zámer (chalupa, rodinný dom), Súvislosti a prieskum Hospodárske stavby a pivnice Drevo, oprava dreveníc Večerné prezentácie. Druhý deň: Obnova, zásady (lektori: Silvia Gajdošová, Bjorn Kierulf, Roman Miškov)  Zásady obnovy, koncept obnovy Nepriaznivý vplyv vody, odvlhčenie, metódy, príklady Prípadová štúdia Stavebná fyzika, kondenz, zateplenie, parotesnosť, vzduchotesnosť, vetranie, vnútorné prostredie Vlastnosti tradičných materiálov Večerné prezentácie. Tretí deň: Udržateľnosť, zhrnutie, exkurzia (Roman Miškov, Zuzana Kierulfová) Nové materiály a technológie Informácie o praktických

Newsletter

Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!