Kalendár

V kalendári si môžete pozrieť detaily akcií, ktoré pripravujeme.

sep
26
Št
konferencia Zdravé domy 2019 @ FA STU, ArTUR
sep 26 – sep 28 celý deň

PRIHLÁŠKOVÝ FORMULÁR

APPLICATION FORM

Termín 26-28. Septembra 2019
26. septembra, 2019, štvrtok: exkurzie
27. septembra, 2019 piatok : IDENTITA SK 2019, Fakulta architektúry STU v Bratislave
28. septembra, 2019, sobota: Zdravé domy – Interiér, ArTUR, Hrubý Šúr

konferencia2019_zdravedomy

konferencia2019_healthyhouses

TÉMY KONFERENCIE ZDRAVÉ DOMY -Zdravý interiér

Tradícia a estetika v tvorbe udržateľného prostredia
Prírodné staviteľstvo
Osveta k ohľaduplnosti voči prostrediu a človeku
Prírodné materiály ako odpoveď na zmierňovanie klimatických zmien
Nové skúsenosti v hlinenom staviteľstve (novostavby a obnova)
Kvalita vnútorného prostredia a zdravá mikroklíma
Dizajn s ohľadom na človeka a životné prostredie

IDENTITA SK

Fenomén regionálnej identity v materiálnej kultúre;
Transformácia a interpretácia tradície a regionálnej identity do moderného dizajnu a architektúry
Prípadové štúdie – projekty zaoberajúce sa regionálnou materiálnou /stavebnou kultúrou na Slovensku a v zahraničí
Sociálna udržateľnosť
Regionálny rozvoj
Podpora malého podnikania v regiónoch
Kultúrna identita , osobná identita a identita organizácií
Corporate identity

PREDBEŽNÝ PROGRAM

26. septembra, 2019, štvrtok: exkurzie
27. septembra, 2019, piatok : IDENTITA SK 2019, Fakulta architektúry STU v Bratislave 28. septembra, 2019, sobota: Zdravé domy – Interiér, ArTUR, Hrubý Šúr

Ku konferencii vznikne zborník abstraktov prednášok a recenzovaný zborník plných príspevkov

Termíny:

Zasielanie abstraktov: 5. júna 2019
Akceptácia abstraktov: 12. júna 2019
Zasielanie plných príspevkov: 5. septembra 2019

Poplatky

Skorá registrácia do 5. septembra: 70 euro za dva dni / 50 euro na jeden deň
Registrácia do 25. septembra: 80 euro za dva dni / 55 euro na jeden deň
Študenti , členovia OZ ArTUR a zamestnanci FA STUBA: 55 euro / 35 euro za jeden deň pri registrácii do 15. septembra
Exkurzie 26.9 budú hradené separátne

HLAVNÍ ORGANIZÁTORI:

Zuzana Kierulfová, (ozartur@gmail.com),
Veronika Kotradyova (kotradyova@fa.stuba.sk)
Viac informácií čoskoro na www.ozartur.sk a www.bcdlab.eu

Partneri:

Fakulta architektúry VUT Brno a Sdružení hliněného stavitelství

Podujatie sa uskutoční pod záštitou projektov:

Zdravé a udržateľné bývanie
APVV 16-0567 Iden ta SK – spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied