STEP (2013 – 2015)

STEP znamená – Strawbalebuilding Training for European Professionals.

STEP je náš nový projekt s niekoľkými partnerskými organizáciami EU v oblasti ďalšieho vzdelávania dospelých v schéme Leonardo da Vinci.

Ciele:

Cieľom je sprístupniť v partnerských krajinách kvalitné školenia zo slameného stavania. Program školenia, vypracovaný v predchádzajúcom partnerskom projekte umožní partnerským krajinám implementovať ECVET systém v slamenom vzdelávaní. Snaha partnerov bude rozvinúť projekt do prenosu inovácie, do projektu,  počas ktorého by sa školiaci materiál preložil do jazykov partnerských krajín.

Obsah:

1. Posúdiť vytvorené učebné výsledky (vedomosti, zručnosti a kompetencie) – vytvoriť kritériá hodnotenia/ testovať kritériá počas konkrétnych skúšok v partnerských krajinách.

2. Hodnotiace hárky učebných výsledkov – certifikáty úspešnosti a účasti

3. Otestovať a vyhodnotiť školiaci materiál, pripravený v predchádzajúcom partnerskom projekte/ infolisty, plány lekcií

4. Vytvoriť zmluvu o porozumení ECVET pre slamenú výučbu (memorandum porozumenia)

5. Vytvoriť príručku pre školiteľov

6. Zozbierať zoznam literatúry

7. Vytvoriť celom 10 – Školenie pre školitelov

8. Načrtnúť učebné metódy

9. Načrtnúť marketing a komunikáciu

Postup:

Koncept výučby a skúšania založený na EQF a ECVET  nie je v partnerských krajinách v odbornej výučbe dostatočne známy. Školitelia musia čeliť zmenám od dovnútra orientovanej výučby na výučbu zameranú na výsledky. Cieľom projektu je teda aj prehĺbiť porozumenie EQF a ECVET pomocou partnerskej pomoci a radám ako si osvojiť ECVET v slamenom školení. Partneri sa stretnú ako účastníci aj pozorovatielia na prebiehajúcich školeniach a na vyhodnocovaní dosiahnutých učebných výsledkov, aby sa dosiahla vzájomná kvalita vzdelávania. Partneri v projekte STEP chcú rozvinúť a vyhodnotiť ECVET v slamenom školení (hodnotiace hárky a certifikáty). Tiež chcú overiť v praxi nástroje, ktoré boli spoločne vypracované v predchádzajúcom partnerstve (celky, plán lekcií, učebné výsledky)  a vyhodnotiť ich využívanie školiteľmi a skúšajúcimi; a poznatky zapracovať do príručky STEP.

OBJECTIVES:

Making high quality training accessible and transportable to craftspeople all over Europe, the training program can be used to support local and national SBB development. The training program can be incorporated into individual national vocational training and qualification frameworks. The ECVET SBB training program will enable each partner country to organise and implement the developed SBB training program to be able to offer this Europe wide. Projected outcomes of this project are likely to be an application for a „transfer of innovation project“ for the implementation of all project results, eg through the translation of the SB training program and a handbook into national languages.

SUBJECTS:

1. Evaluation sheets to assess LOs (knowledge, skills and competence) – create criteria for evaluation/ test criteria through pilot trainings in partner countries

2. Validation of LOs through – certificates of achievement – certificates of attendance

3. Test / Evaluate all the materials produced in the training program/ info sheets and session plans 4. Partnership contract – make (memorandum of understanding)

5. Draw up pedagogical guidelines

6. Draw up bibliography

7. Develop Unit 10 – Train the trainer

8. Draw up Teaching Methods

9. Draw up Marketing and Communication

APPROACH:

The concept of the EQF and the ECVET tool is not familiar within the background of the conventional training practice in most of the partner countries. Trainers have to cope with a change from an input orientated to an output orientated approach. The concrete objectives are therefore to deepen the understanding of EQF and ECVET within the partnership and to give concrete mutual support and advise within the partnership as how to adopt ECVET SBB training within their training courses and programs. The partners will meet and accompany training courses and assessment of learning outcomes being performed in national meetings in order to improve the quality of teaching and to ensure an agreed minimum standard for assessing learning outcomes within the SBB partnership STEP. The partners want to develop and evaluate the tools of ECVET Straw Bale Building training (assessment sheets, certificates etc.) that will be worked out in the partnership STEP. They also want to reassess the tools worked out in previous partnership (units, sessions, Learning Outcomes) in practice and evaluate how they can be used by trainers and assessors and incorporate these into a Handbook STEP.

Partneri projektu

Ak sa Vám páčil tento obsah, môžete sa prihlásiť na odber RSS kanálu do svojej RSS čítačky, alebo ho odporučiť svojim priateľom pomocou odkazov vľavo.

architektka a remeselníčka, špecializuje sa na architektúru z prírodných materiálov a nízkoenergetický a pasívny štandard budov. Je konateľkou v Createrra s.r.o. www.createrra.sk . Je jednou zo zakladateľských členov iEPD...

Najbližšie udalosti

máj
31
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ slamených kon... @ ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ slamených kon... @ ekocentrum ArTUR
máj 31 @ 9:00 – jún 2 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ slamených konštrukcií, S5 - Slamené stavanie, Povrchy a stavebná fyzika @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Slovensko
ArTUR pripravoval osnovy výučby počas 9 rokov spoločne s partnermi (vzdelávacími „slamenými“ inštitúciami) z Francúzska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Španielska, Belgicka…  STAVEBNÁ FYZIKA A POVRCHY – U5 Povrchy (Roman Miškov, Zuzana Kierulfová), U6 Stavebná fyzika (Natália Luptáková, Zuzana Kierulfová) Cena: 150 eur (vrátane lektorného, ubytovania, stravy, náradia a materiálu potrebného na kurz) Kontakt: Ak máte záujem, pošlite mail na ozartur@gmail.com Spoznáte: vlastnosti rôznych materiálov (l (Lambda), r (Rho), m (Mü), w, w24, zabudované CO2, …) spôsoby tepelného prechodu (vedením, sálaním, konvekciou) dôležitosť a princípy ochrany proti chladu a teplu v zime a v lete základy o tepelných mostoch tepelnú a vlhkostnú kapacitu slamy (výhody, komfort bývania) dôležitosť vzduchotesnosti a vetrotesnosti transport vlhkosti (vzdušná para, kapilárna vzlínavosť) a princípy ochrany proti vlhkosti dôležitosť ochrany proti dažďu ochrana proti záplavám a vytopeniu sd hodnota rôznych obkladových materiálov princípy ochrany proti požiaru pomocou materiálu/látok a konštrukciou Zvládnete: realizovať stavbu s redukovanými tepelnými mostami zrealizovať vzduchotesné detaily, predpokladať oslabené miesta vzduchotesnosti a dbať na ich prevedenie vybrať vhodné materiály na rôzne konštrukčné
jún
7
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
jún 7 @ 9:00 – jún 9 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 3 - Povrchová úprava hlinenej omietky, údržba a oprava @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA. Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Kurz ďalšieho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR a uznaný Európskymi partnermi. Lektori: Lubica Gulašová, Rado Brančík. Obsah kurzu :  Vonkajšie hlinené a vápenné omietky na hline, Stabilizačné prísady, Povrchová úprava- nátery, Skúmanie hliny ako materiálu…, Poruchy, opravy, ošetrenie. Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Učebné osnovy modulu M3 – 24 hodín: Poruchy, opravy, ošetrenie: Poruchy omietok: najčastejšie poškodenia omietky spôsobené opotrebovaním a konštrukčnými chybami. Rozoznanie a rozlíšenie príčiny porúch: vzhľad trhlín a príčiny (nosná konštrukcia, podklad pod omietkou, štruktúra omietky a vrstvy, ošetrenie povrchu, komplexné súvislosti, problémy spájania s drevom-hrazdené stavby). Odstránenie príčin, obnovenie omietkových vrstiev, opracovanie: problém opracovania dekoratívnych omietok, porozumenie koncentrácii spojiva na povrchu, problém opracovania starých stavebných štruktúr. Ošetrenie. Porovnanie hlinených omietok s konvenčnými: prednosti a nedostatky (mechanická odolnosť a reverzibilita – vratný proces). Postupy pri rôznych poškodeniach. Vonkajšie omietky na hline: Príklady správneho a nesprávneho použitia hlinených omietok v
jún
28
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
jún 28 @ 9:00 – jún 30 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 4 - Návrh interiéru s hlinenými omietkami a dekorácie @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA Spojený kurz M4 a M5 Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Kurz ďalšieho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR a uznaný Európskymi partnermi. Lektori:  Ľubica Gulašová Obsah kurzu : Dekoratívne omietky, dekorácie na stene: sgraffito, modelovanie,  návrh farebného hlineného interiéru Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Obsah M4: Cestovanie kultúrami 1 hod Symbolika farieb 1 hod Radenie farieb 1 hod Farebný kontrast 1 hod Účinky farieb 1 hod Farebná tvorba 2 hod Farebnosť hlinených omietok 3 hod Zhotovenie vzoriek 2 hod Farebné jemné omietky 3 hod Obsah M5: Cestovanie kultúrami 1 hod Dekorácie s hlinou 1 hod Ornamenty 2 hod Techniky sgraffita 6 hod Modelovacie techniky 5 hod Učebné osnovy modulu M4 – 20 hod.: Hlinené dekoratívne omietky a farby: Farebné hlinené omietky a dekoratívne omietky: miešanie a farbenie zmesí, prímesi tvoriace štruktúru omietky. Techniky omietania a úprava povrchov: štandard, textúra a štruktúra, techniky hladenia. Základy

Newsletter

Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!