EU partnerstvo: European Learning Partnership for Professional Training in Straw Bale Building (2011-2013)

SB partnerstvo

Partneri:

FASBA (Nemecko), Reset (UK), Les Compaillons (Francúzsko), ASBN (Rakúsko), Partnerstvo pre harmonický život (Slovensko), ArTUR (Slovensko) – tichý partner, Strobouw (Holandsko), Red de Construcción en Paja,  RCP (Španielsko).

Ciele:

1 Založiť európsku výučbu slameného stavania, založenú na systéme ECVET udeľovania kreditných bodov v rámci  10 modulov výučby, podporených plánom lekcií a učebným materiálom.

2 Zozbierať detaily slamených techník dobrej európskej praxe.

3 Umožniť kvalitný školiaci tréning v rámci Európy.

4 Ponúknuť udržateľnú alternatívu v stavebníctve.

5 Podporiť prebiehajúcu, existujúcu výučbu slameného stavania výučbovými materiálmi a tak pomôcť organizáciám dosiahnuť úroveň Európskeho kvalifikačného rámca, vypracovanú v projekte.

6 Výsledky projektu sa pravdepodobne stanú predmetom transferu inovácie a podpory mobilít v Európe.

Priebežná správa z projektu:

Zorganizovali sme doteraz tri partnerské stretnutia:

Prvé stretnutie v Rakúsku, Ravelsbach od 9.-14. november 2011

Hlavný účel stretnutia bolo, aby sa partneri zoznámli a aby sme si definovali ich prínos v rámci projektu, aby sme sa podelili o výsledky predošlého projektu, aby sme sa dohodli na komunikačných nástrojoch a konkrétne začali pracovať na spracovaní dobrej praxe slameného stvania v Rakúsku, t.j. Prefabrikovaného systému.

Dohodli sme sa na vzore štruktúry stretnutí:

  • úvod s hodnotením rozpracovania a prezentáciami výsledkov dosiahnutých od predošlého stretnutia
  • práca len vo dvoch hlavných skupinách: trénerskej a dobrej stavebnej praxe: “Training Group” (TG) a “Good Building Practice Group” (GBPG).
  • Navštívime príklady dobrej praxe špeciálnych riešení krajiny, v ktorej stretnutie prebieha
  • spravíme záverečné vyhodnotenie stretnutia a spätnou väzbou účastníkov a s prezentáciou  dosiahnutých výsledkov stretnutia, s rozdelením dielčích úloh do budúceho stretnutia.

Rozhodnutie o koordinátorovi:

Vybrali sme nového koordinátora – Nemecko, keďže navrhovaný koordinátor – Belgicko nebolo podporené. Definovali sme úlohy koordinátora a ostatných partnerov.

Pozmenili sme kalendár stretnutí, lebo viacerí partneri neboli podporení a dohodli sme sa na dátumoch, mieste a hlavnej téme stretnutí.

Prezentácie:

Prezentácia výsledkov minulého Leonardo projektu zameraného na slamené stavanie. Hlavné výsledky a informácie, hlavne pre nových partnerov, rekapitulácia pôvodných partnerov, výsledky dobrej praxe a osnovy výučby s jej 10 celkami, témami a podtémami.  Výsledky dotazníka a umiestnenie projektu na webstránke.

Prezentácia vzorového projektu o hline “earth plaster” (Lernpunkt Lehm), v ktorom boli rozpracované ECVET kreditné body. Prezentácia o prefabrikovanom systéme organizácie FASBA v Nemecku v Siebenlinden.

Prezentácia seminára v Rakúsku, aby sme mali prehľad ako robia výučbu, čo je náplňou a aká je jej štruktúra, dĺžka a výsledok.

Exkurzie:

Návšteva troch slamených domov v pasívnom štandarde, ako ukážka dobrej praxe v Rakúsku. Diskusia s architektami projektov a obyvateľmi domov.

Pracovné skupiny:

Práca vo dvoch skupinách Trénerská skupina a skupina Dobrá prax. Definovali hlavné ciele vrátane rôznych prístupov a kompetencií partnerov

Dohoda o komunikačných nástrojoch:

Ako emailový zoznam používame Leonardo-yahoo group.

Všetci musia mať prístup do Dropboxu, kde sa nachádzajú aj výsledky menulého projektu.

Založenie webstránky www.strawleonardo.eu na Word Press s redakčným systémom pre šírenie projektu.

Na národnej úrovni budeme výsledky šíriť v rodnom jazyku.

Budú sa používať aj skypové konferencie.

OBJECTIVES:

1 Establishing a European SB training programme based on the ECVET system of credit points for 10 units, divided into (sub)topics each with detailed session plans and supporting documents

2 Detailing the main SBB techniques in Europe as Best Building Practice.

3 Making high quality training accessible and transportable to craftspeople all over Europe

4 Facilitating a sustainable, renewable, energy saving solution to energy and climate change in construction material choice.

5 The resulting BBP models and the training programme can be used to support local and national strawbale building development. The training programme will be supported by BBP, and can be incorporated into individual national partner vocational training and qualification frameworks.

6 Projected outcomes of this project are likely to be an application for a „transfer of innovation project“ for the implementation of both project results, eg through the translation of the SB training programme and modelled BBP into the national languages, and possibly a Mobilities project to pilot the trainings across and within Europe.

SUBJECTS:

1 As there are not enough architects and craftspeople with appropriate skill and experience in SB building,training is necessary.

2 BBP and different SB techniques must be clearly defined to make insurance cover easier, to obtain regulatory approval, and to make quality SBB more accessible for builders.

APPROACH:

1 To develop & establish the SB training programme: – developing session plans including content, teaching methods and supporting materials such as info, exercise, technical sheets, appropriate tools, and safe tools use, H&S and teaching materials – defining the required skills, knowledge and competences to be achieved – integrating the results of the BBP into the content of the units and topics of the SB training programme

2 To detail SBB techniques: We will travel to the partner countries to visit specific SB houses and building sites that demonstrate best examples of the different SB techniques, and will record, collect, discuss and analyse the methods and building science.

3 The ECVET training programme will enable each partner country to organise and implement the developed SB training programme, will be able to offer this Europe wide, and will increase European co-operation in the field of SBB-education.

Partneri projektu

Ak sa Vám páčil tento obsah, môžete sa prihlásiť na odber RSS kanálu do svojej RSS čítačky, alebo ho odporučiť svojim priateľom pomocou odkazov vľavo.

architektka a remeselníčka, špecializuje sa na architektúru z prírodných materiálov a nízkoenergetický a pasívny štandard budov. Je konateľkou v Createrra s.r.o. www.createrra.sk . Je jednou zo zakladateľských členov iEPD...

Najbližšie udalosti

máj
31
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ slamených kon... @ ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ slamených kon... @ ekocentrum ArTUR
máj 31 @ 9:00 – jún 2 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ slamených konštrukcií, S5 - Slamené stavanie, Povrchy a stavebná fyzika @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Slovensko
ArTUR pripravoval osnovy výučby počas 9 rokov spoločne s partnermi (vzdelávacími „slamenými“ inštitúciami) z Francúzska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Španielska, Belgicka…  STAVEBNÁ FYZIKA A POVRCHY – U5 Povrchy (Roman Miškov, Zuzana Kierulfová), U6 Stavebná fyzika (Natália Luptáková, Zuzana Kierulfová) Cena: 150 eur (vrátane lektorného, ubytovania, stravy, náradia a materiálu potrebného na kurz) Kontakt: Ak máte záujem, pošlite mail na ozartur@gmail.com Spoznáte: vlastnosti rôznych materiálov (l (Lambda), r (Rho), m (Mü), w, w24, zabudované CO2, …) spôsoby tepelného prechodu (vedením, sálaním, konvekciou) dôležitosť a princípy ochrany proti chladu a teplu v zime a v lete základy o tepelných mostoch tepelnú a vlhkostnú kapacitu slamy (výhody, komfort bývania) dôležitosť vzduchotesnosti a vetrotesnosti transport vlhkosti (vzdušná para, kapilárna vzlínavosť) a princípy ochrany proti vlhkosti dôležitosť ochrany proti dažďu ochrana proti záplavám a vytopeniu sd hodnota rôznych obkladových materiálov princípy ochrany proti požiaru pomocou materiálu/látok a konštrukciou Zvládnete: realizovať stavbu s redukovanými tepelnými mostami zrealizovať vzduchotesné detaily, predpokladať oslabené miesta vzduchotesnosti a dbať na ich prevedenie vybrať vhodné materiály na rôzne konštrukčné
jún
7
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ ekocentrum ArTUR
jún 7 @ 9:00 – jún 9 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 3 - Povrchová úprava hlinenej omietky, údržba a oprava @ ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA. Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Kurz ďalšieho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR a uznaný Európskymi partnermi. Lektori: Lubica Gulašová, Rado Brančík. Obsah kurzu :  Vonkajšie hlinené a vápenné omietky na hline, Stabilizačné prísady, Povrchová úprava- nátery, Skúmanie hliny ako materiálu…, Poruchy, opravy, ošetrenie. Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Učebné osnovy modulu M3 – 24 hodín: Poruchy, opravy, ošetrenie: Poruchy omietok: najčastejšie poškodenia omietky spôsobené opotrebovaním a konštrukčnými chybami. Rozoznanie a rozlíšenie príčiny porúch: vzhľad trhlín a príčiny (nosná konštrukcia, podklad pod omietkou, štruktúra omietky a vrstvy, ošetrenie povrchu, komplexné súvislosti, problémy spájania s drevom-hrazdené stavby). Odstránenie príčin, obnovenie omietkových vrstiev, opracovanie: problém opracovania dekoratívnych omietok, porozumenie koncentrácii spojiva na povrchu, problém opracovania starých stavebných štruktúr. Ošetrenie. Porovnanie hlinených omietok s konvenčnými: prednosti a nedostatky (mechanická odolnosť a reverzibilita – vratný proces). Postupy pri rôznych poškodeniach. Vonkajšie omietky na hline: Príklady správneho a nesprávneho použitia hlinených omietok v
jún
28
Št
9:00 Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omi... @ Ekocentrum ArTUR
jún 28 @ 9:00 – jún 30 @ 15:00
Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, Modul 4 - Návrh interiéru s hlinenými omietkami a dekorácie @ Ekocentrum ArTUR | Hrubý Šúr | Bratislavský kraj | Slovensko
PRIHLÁŠKA Spojený kurz M4 a M5 Pozývame začiatočníkov aj skúsených na Kurz ďalšieho vzdelávania, akreditovaný MŠ SR a uznaný Európskymi partnermi. Lektori:  Ľubica Gulašová Obsah kurzu : Dekoratívne omietky, dekorácie na stene: sgraffito, modelovanie,  návrh farebného hlineného interiéru Cena: 130 eur (vrátane lektorného, stravy, ubytovania, materiálu, zapožičania náradia a skúšky) Miesto: Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237 Kurz končí tretí deň skúškou a udelením certifikátov. Obsah M4: Cestovanie kultúrami 1 hod Symbolika farieb 1 hod Radenie farieb 1 hod Farebný kontrast 1 hod Účinky farieb 1 hod Farebná tvorba 2 hod Farebnosť hlinených omietok 3 hod Zhotovenie vzoriek 2 hod Farebné jemné omietky 3 hod Obsah M5: Cestovanie kultúrami 1 hod Dekorácie s hlinou 1 hod Ornamenty 2 hod Techniky sgraffita 6 hod Modelovacie techniky 5 hod Učebné osnovy modulu M4 – 20 hod.: Hlinené dekoratívne omietky a farby: Farebné hlinené omietky a dekoratívne omietky: miešanie a farbenie zmesí, prímesi tvoriace štruktúru omietky. Techniky omietania a úprava povrchov: štandard, textúra a štruktúra, techniky hladenia. Základy

Newsletter

Chcete od nás občas dostať do elektronickej schránky súhrn aktivity na našom webe? Stačí zadať Váš e-mail!